Ajankohtaisiin

Sisäministeriö päätti pelastajien peruskoulutuksen keskittämisestä Pelastusopistolle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2018 15.27
Tiedote 133/2018

Pelastusopiston valtakunnallinen vuosittainen koulutusvolyymi on tällä hetkellä 120 pelastajatutkintoa sekä keskimäärin 30 alipäällystötutkintoa. Lisäksi Helsingin kaupunki kouluttaa tällä hetkellä pelastajia Helsingin kaupungin tarpeeseen. Helsingin pelastuskoulussa suoritetaan 15 pelastajatutkintoa ja 6 alipäällystötutkintoa vuodessa. Sisäministeriö päätti 16. marraskuuta kumota Helsingin kaupungin pelastuskoululle annetun oikeuden antaa pelastusalan ammatillista peruskoulutusta.

Muutoksen jälkeen vastaavat luvut Pelastusopistolla tulevat olemaan 135 ja 36 tutkintoa. Vuodesta 2021 lähtien kaikki Suomen pelastajat peruskoulutetaan Pelastusopistolla Kuopiossa. Helsingin pelastuskoulu huolehtii peruskoulutuksen osalta loppuun tällä hetkellä Helsingissä käynnissä olevan pelastaja- ja alipäällystökoulutuksen sekä hakuvaiheessa olevan syksyllä 2019 käynnistyvän pelastajakoulutuksen. Näissä koulutusohjelmissa opiskelevat voivat suorittaa opintonsa loppuun Helsingissä niin, että valmistuvat viimeistään vuoden 2021 aikana.

"Peruskoulutuksen kokoamisella pyrimme maksimoimaan mahdollisuudet panostaa opetukseen ja sen välineisiin valtakunnallisesti. Kehitämme pelastusalan koulutusta seuraavien vuosien aikana merkittävästi, esimerkiksi pelastajien ensihoitopätevyyden kohottamiseksi kaikkialla Suomessa. Peruskurssi kannattaa tuottaa yhdessä paikassa. Siirtymäajan puitteissa Kuopion peruskurssin sisältö kehitetään myös ensihoidon osalta tasolle, joka mahdollistaa Helsingin nykykäytännöt ja levittää samalla parhaita käytäntöjä koko maahan", sisäministeri Kai Mykkänen toteaa.

"Helsingin ja Uudenmaan osaamiskeskuksella on pelastusalan tulevassa järjestelmässä keskeisiä kansallisia tehtäviä ja niiden myötä kasvava rooli pelastusalan täydennys- ja erikoistumiskoulutuksessa. Nämä voivat liittyä esimerkiksi tilannekeskusjohtamiseen tai pelastustyöhön vaativassa kaupunkiympäristössä. Muutoksessa on haasteensa, mutta se ei kaikilta osin ole niin dramaattinen kuin äkkiseltään voi tuntua. Tälläkin hetkellä suurin osa Helsingin ammattipelastajista ja kaikki muun Uudenmaan ammattipelastajat on peruskoulutettu Kuopiossa. Monet heistä ovat saaneet tärkeää täydennyskoulutusta Helsingissä, mikä voi jatkua ja kehittyä", Mykkänen jatkaa.

Pelastuslain mukaan valtio huolehtii pelastustoimen ammatillisesta koulutuksesta ja muusta pelastustoimeen liittyvästä koulutuksesta. Sisäministeriö katsoo, että on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua keskittää pelastustoimen ammatillinen koulutus kokonaan Pelastusopiston tehtäväksi.

Pelastusopistolla on Kuopiossa modernit oppimisympäristöt ja monipuolinen harjoitusalue. Kahden koulutuspaikan ylläpitämisen kustannusten sijaan voidaan koulutuksen keskittämisellä tarjota oppilaille yhä monipuolisempia koulutusmoduuleja ja panostaa myös esimerkiksi erikoiskalustoon. Lisätalousarviossa valtakunnallisen Pelastusopiston kehittämiseen ja perustoimintojen ylläpitämiseen myönnettiin ylimääräiset 1,86 miljoonaa euroa vuodelle 2019.

Muutos ei vaikuta täydennyskoulutusten järjestämiseen eli Helsingin osaamiskeskus voi jatkossakin huolehtia Helsingin pelastajien täydennyskoulutuksesta sekä jatkokoulutusta edellyttävien ensihoitopätevyyksien järjestämisestä.

Pelastustoimen tutkintokoulutuksen kehittäminen Helsingin pelastuskoulun päättymisen yhteydessä

Vastaus Helsingin kaupungin lausuntopalautteeseen

Pelastustoimen koulutusta uudistetaan pitkäjänteisesti (Janne Koivukosken blogi 30.10.2018)

Lisätietoja
valmiusjohtaja Janne Koivukoski, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539, titta.andersson-bohren@intermin.fi (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14