Takaisin

Sisäministeri Risikko: Ikääntyneiden turvallisuus tulee varmistaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2016 17.24
Tiedote

Turvallisuus ja turvallisuuden tunteen merkitys korostuvat ihmisen iän karttuessa. Sisäministeri Paula Risikko on päättänyt Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelman päivittämisestä.

- On tärkeää, että ikäikäihmiset huomioidaan, kun syksyn ja talven aikana laaditaan maamme sisäisen turvallisuuden strategiaa ja toimenpideohjelmaa, ministeri Risikko sanoo.

Sisäministeri Risikko puhui valtakunnallisen vanhustenpäivän pääjuhlassa Jyväskylässä 2. lokakuuta.

Turvallinen elämä ikääntyneille -ohjelmassa kuvataan ikääntymiseen ja ikääntyneisiin kohdistuvia turvallisuushaasteita. Ohjelma on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2011, mutta maailman muuttuessa myös turvallisuusuhat ovat muuttuneet. Ohjelman päivitystyö tehdään kiinteässä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja ikääntyneiden turvallisuuden parissa työskentelevien toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu on torjuttava

Moni ikääntynyt on aktiivinen ja rakentaa omalta osaltaan turvallisempaa yhteiskuntaa muun muassa isovanhempina, päätöksentekijöinä sekä aktiivisina kansalaisina.

Ikääntyneet ihmiset kuitenkin kokevat nuorempia ikäluokkia enemmän turvattomuuden tunnetta. Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ovat poliisitilastojen ja uhritutkimusten mukaan harvinaisia, mutta väkivallan, rikosten ja tapaturmien uhriksi joutumisen seuraukset voivat olla ikääntyneelle vakavat, jos ikääntynyt on muutenkin haavoittuvassa asemassa.

Osa ikääntyneistä haurastuu ja heidän elinpiirinsä kaventuu vuosien myötä. Sairaus, yksinäisyys ja muistisairaudet altistavat syrjäytymiselle ja jopa kaltoin kohtelulle. Toimintaohjelman päivityksen yhteydessä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun sekä väkivallan ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan.

– Näihin turvallisuushaasteisiin tulee hakea uusia ratkaisuja esimerkiksi parantamalla viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Uskon, että näillä on myös laajemmin merkitystä sisäisen turvallisuuden parantamisessa, sisäministeri Risikko sanoo.

Vanhustenpäivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 2.10. ja Vanhustenviikkoa 2.-9.10.2016.

Lisätietoja:
sisäministerin erityisavustaja Emma Hannonen, p. 050 574 0736, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat