Takaisin

Sisäministeri Räsänen: Pelastuslaitokset yhdenmukaistavat toimintaansa valtakunnallisen kumppanuusverkoston avulla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2013 11.20
Tiedote

-Suomen pelastustoimi ja siihen läheisesti liittyvät toimialat, kuten hätäkeskusjärjestelmä, on viimeisen vuosikymmenen aikana kehittynyt voimakkaasti. Pelastustoimen alueellinen järjestäminen on osoittautunut onnistuneeksi ja uusi toimintamalli on mahdollistanut mm. johtamisen ja voimavarojen käytön tehostamisen, arvioi sisäministeri Päivi Räsänen tänään perjantaina 17.5. vastaanottaessaan Pelastustoimen tilinpäätös -julkaisun.

Pelastustoimen tilinpäätös, analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta –tutkimuksen on toteuttanut Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) Palosuojelurahaston rahoituksella. Tutkimuksessa tarkastellaan pelastustoimen toimintaa, taloutta ja resursseja vuosina 2010 ja 2011. Tilinpäätös- ja kustannusanalyysi koskee vuosia 2007-2010.

Ministeri Räsänen kertoi julkistustilaisuudessa, että pelastuslaitokset ovat viime vuosina yhdenmukaistaneet toimintaansa valtakunnallisesti kumppanuusverkostonsa avulla. Verkoston avulla on otettu käyttöön hyviksi havaittuja yhdenmukaisia toimintamalleja. Yhdenmukaisuus on Räsäsen mukaan erityisen tärkeää silloin, kun on kyse toiminnasta, joka edellyttää kansalaisten yhdenvertaista kohtelua. Verkostoitumisesta on saatu hyviä tuloksia.

-Suomessa on yksi yhtenäinen pelastustoimen järjestelmä, jossa pelastuslaitos vastaa kaikista pelastustoimen tehtävistä koko maan alueella. Apua tarvitsevan kansalaisen näkökulmasta ei ole merkitystä sillä, mistä apua tuovat yksiköt lähtevät liikkeelle tai ovatko ne vakinaisia vai sopimuspalokuntia. Olennaista on, että apu tulee perille riittävän ajoissa ja se on laadultaan tarpeen edellyttämää.

-Uudessa pelastuslaissa on muiden tärkeiden uudistusten ohella selkeytetty ja parannettu pelastustoimen tehtävissä toimivien vapaaehtoisten asemaa. Pelastuslaitokset voivat entiseen tapaan käyttää pelastustoimen tehtävien hoitamisessa apunaan vapaaehtoisia toimijoita, mutta vastuu on aina ja yksiselitteisesti viranomaisilla, Räsänen painotti.

Pelastustoimen tilinpäätös –tutkimuksen tulokset osoittavat, että vapaaehtoistoiminnalla on merkittävä rooli pelastustoimessa. Räsänen toivoi, että nyt julkistettua tutkimusta hyödynnetään tehokkaasti toimialan kehittämisessä. Sisäministeriö asetti hiljattain selvityshenkilön tekemään ehdotukset pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi. Tavoitteena on saada olemassa oleva tutkimustieto nykyistä paremmin käyttöön sekä kannustaa eri tutkimuslaitoksia nykyistä laajempaan toimialan tutkimustoimintaan.

Lisätietoja: erityisavustaja Niklas Andersson, 071 878 8213
 

Uusimmat