Takaisin

Sisäisen turvallisuuden strategiavalmistelun alueelliset työpajat käyntiin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2016 11.40
Uutinen

Sisäministeriö ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestävät tänään 4. lokakuuta Helsingissä ensimmäisen työpajan, jossa alueellisia sidosryhmiä kuullaan osana sisäisen turvallisuuden strategian ja toimenpideohjelman valmistelua. Alueellisten työpajojen aiheena ovat suomalaisen yhteiskunnan turvallisuusuhat ja niihin vastaaminen.

Tilaisuuden avannut sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg korostaa turvallisuuden tunteen merkitystä. Suomalaisten turvallisuuden tunne on kansainvälisesti vertailtuna edelleen korkea. Tilanne näyttää kuitenkin olevan muuttumassa.

- Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat erilaisten arvioiden mukaan jopa enemmän mielikuvat turvallisuusuhkista kuin todelliset turvallisuusuhat. Sen vuoksi pelkästään viranomaisten toimilla turvallisuuden tunne ei parane, vaan tarvitaan ennakkoluulotonta ja laajaa yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kesken.

Kansliapäällikkö Nergin mukaan strategian ja toimenpideohjelman valmistelussa haetaan käytännön toimenpiteitä, joilla arki Suomessa olisi nykyistä turvallisempaa.

Sisäisen turvallisuuden strategiatyö on jatkoa toukokuussa valmistuneelle sisäisen turvallisuuden selonteolle. Konkreettisia toimenpiteitä sisältävä strategia on tiekartta, jonka avulla pyritään siihen, että Suomesta tulee hallitusohjelman mukaisesti maailman turvallisin maa. Strategiset linjaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet valmistuvat huhtikuun 2017 loppuun mennessä.

Lue lisää strategian valmistelusta: www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/sisaisen_turvallisuuden_strategia

Lisätietoja

kehittämisjohtaja Harri Martikainen, p. 0295 488 512, etunimi.sukunimi@intermin.fi
projektijohtaja Kimmo Himberg, p. 050 456 4855, etunimi.sukunimi@intermin.fi