Takaisin

Poliisille lisärahoitus lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan ennalta estävään toimintaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2021 12.53
Tiedote 63/2021

Hallitus esittää lisätalousarviossa poliisille 3 miljoonan euron lisärahoitusta ennaltaehkäisevään toimintaan. Ennalta estävän toiminnan keskeinen kohderyhmä ovat lapset ja nuoret.

"Lapset ja nuoret ovat joutuneet kantamaan kohtuuttoman suuren taakan koronarajoitusten seurauksista. Erityisesti jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevat lapset ovat kärsineet paljon. Osa nuorista voi erittäin pahoin ja purkaa tätä jopa rikollisin keinoin. Meidän pitää pystyä tukemaan näitä nuoria nyt ja toisaalta taas ennaltaehkäisemään nuorten pahoinvointia. Tässä poliisilla on myös iso rooli ja olen erittäin iloinen siitä, että pystymme kohdentamaan poliisin ennalta estävään työhön lisää rahoitusta," toteaa sisäministeri Maria Ohisalo.

Poliisille esitetään myös muita määrärahoja lisätalousarviossa. Poliisin rikosteknisen laboratorion kustannukset ovat nousseet ja poliisille esitetään 1,8 miljoonan euron lisäystä laboratorion toimintaan. Lisäksi poliisille esitetään koronapandemian aiheuttamiin aineiden, tavaroiden ja palveluiden hankintakustannuksiin 0,823 miljoonaa euroa. 

Sisäministeriölle määrärahaa toiseen ulkovartiolaivaan

Sisäministeriön hallinnonalalle esitetään 120 miljoonan euron lisäystä Rajavartiolaitoksen toisen ulkovartiolaivan hankintaan. Hallitus sopi lisäyksestä kevään kehysriihessä. Rajavartiolaitoksella on nyt määrärahat kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaan, joilla korvataan kolme vanhaa laivaa.

“Rajavartiolaitoksen vanhentuneiden ulkovartiolaivojen korvaaminen on välttämätön hankinta, jonka aloittamista ei voitu enää lykätä. Ulkovartiolaivat ovat tärkeä osa Suomen rajavalvontaa, meripelastusta ja ympäristövahinkojen torjuntaa merialueella. Hyvä, että rahoitus saadaan nyt vahvistettua,” sanoo sisäministeri Ohisalo.

Sisärajavalvonnan aiheuttamat kustannukset korvataan

Koronapandemiasta aiheutuu hallinnonalalle edelleen lisämenoja. Rajavartiolaitos on jatkanut rajavalvontaa sisärajoilla koko alkuvuoden 2021. Sisärajavalvonta on toteutettava samalla henkilöstöllä, joka normaalisti vastaa vain ulkorajan valvonnasta. Tästä syystä valvonnan toteuttaminen ulko- ja sisärajoilla edellyttää, että henkilöstön työpanosta lisätään huomattavasti. Tämä toteutetaan ylitöinä ja muilla työnantajan käytössä olevilla keinoilla. Sisärajavalvontaan esitetään 5,88 miljoonan euron lisäystä.

Hätäkeskuspäivystäjiä koulutetaan lisää

Pelastusopistolle esitetään 0,955 miljoonan euron lisäys ylimääräisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestämiseen hätäkeskuspäivystäjämäärän akuutin tarpeen helpottamiseksi. 1,5 vuotta kestävä 24 aloituspaikan hätäkeskuspäivystäjäkurssi käynnistyy Kuopiossa ensi syksynä.

Poliisille ja Maahanmuuttovirastolle esitetään EU-elpymisvälineeseen liittyviä lisäyksiä. Lisäksi näille virastoille esitetään määrärahaa tietojärjestelmien EU-yhteentoimivuuden (Interoperability) vaatimiin muutoksiin.

Vuoden 2021 kolmas lisätalousarvioesitys annettiin eduskunnalle torstaina 27. toukokuuta.

Lisätietoja:
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513, kati.korpi@intermin.fi
ministeri Ohisalon erityisavustaja Heikki Sairanen, p. 050 456 4662, heikki.sairanen@intermin.fi

Uusimmat