Takaisin

Pelastusylijohtajaksi 17 hakijaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2018 16.50
Tiedote 66/2018

Pelastusylijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 17 henkilöä.

Hakijat aakkosjärjestyksessä:

 • kasvatustieteen maisteri Jari Aalto
 • diplomi-insinööri, Master of Engineering Taisto Hakala
 • oikeustieteen kandidaatti Marko Hasari
 • sotatieteiden maisteri Kimmo Kohvakka
 • filosofian kandidaatti Janne Koivukoski
 • diplomi-insinööri Mika Kontio
 • valtiotieteiden maisteri Eero Kytömaa
 • diplomi-insinööri Jyrki Landstedt
 • diplomi-insinööri Tomi Lounema
 • valtiotieteiden maisteri Kenneth Morelius
 • tekniikan tohtori Veli-Pekka Nurmi
 • hallintotieteiden tohtori Mervi Parviainen
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jouni Pousi
 • oikeustieteen kandidaatti Pasi Ryynänen
 • hallintotieteiden tohtori Reijo Tolppi
 • diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri Taito Vainio
 • filosofian maisteri Simo Weckstén

Virka täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. Pelastusylijohtajan virka avautuu, kun pelastusylijohtaja Esko Koskinen jää 1.10.2018 eläkkeelle.

Pelastusylijohtaja toimii sisäministeriön pelastusosaston osastopäällikkönä ja johtaa osaston toimintaa. Pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palveluiden saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä. Pelastusosastolle kuuluu myös Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen ohjaus- ja valvontatehtäviä. Pelastusylijohtaja on sisäministeriön johtoryhmän jäsen.

Lisätietoja

osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 040 570 5124, jukka.aalto@intermin.fi