Takaisin

Pelastustoimen yhteinen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.8.2019 11.37
Tiedote 59/2019
Kuva: Riitta Supperi, Keksi

Luonnos pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmaksi on valmistunut. Uudenlainen toimintaohjelma määrittelee onnettomuuksien ehkäisylle kansalliset tavoitteet ja tekee siitä yhä vahvemmin osan pelastustoimen kaikkea toimintaa.

Luonnos on valmisteltu puolen vuoden mittaisena hanketyönä pelastuslaitosten, järjestöjen, toimialan sidosryhmien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kaikkiaan hankkeeseen on osallistunut 67 eri tahon edustajia. Laajan yhteistyön tuloksia esiteltiin tänään 15. elokuuta hankkeen päätösseminaarissa Helsingissä.

– Aina, kun pelastusyksikkö lähtee kiireelliseen tehtävään, ollaan jo liian myöhässä ja jotain on jo menetetty. Paras onnettomuus on ehkäisty onnettomuus, totesi tilaisuuden avannut sisäministeri Maria Ohisalo.

– Pelastustoimi ei voi onnistua onnettomuuksien ehkäisyssä yksin. Tärkein taho, joka onnettomuudet ehkäisee tai aiheuttaa, ovat ihmiset itse. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, korjausmääräykset, turvallisuuskoulutus ja erilaiset kampanjat eivät ole viranomaisia varten, vaan ihmisiä ja yrityksiä varten, ministeri Ohisalo muistutti.

Kantavina teemoina toimintaohjelmassa ovat vaikuttavuus, ilmiölähtöisyys ja ihmiskeskeisyys. Ihmiskeskeisyydessä on kyse siitä, että ollaan kiinnostuneita ihmisten ja yhteisöjen tarpeista turvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Se toteutui hankkeessa haastattelemalla eri väestöryhmiä edustavia järjestöjä sekä tavallisia ihmisiä lentokentällä ja sosiaalisessa mediassa.

– Onnettomuuksien ehkäisy on valvonnan ja turvallisuusviestinnän lisäksi muun muassa keskustelun herättämistä, tukemista ja ihmisten kohtaamista. Toimintaohjelmassa onkin asetettu erityistä painoarvoa lasten ja nuorten turvallisuuskasvatukselle, yhteistyön kehittämiselle sekä välittämisen tunteen vahvistamiselle, kertoo pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Tavoitteena on turvallinen arki ilman onnettomuuksia

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman missiona on turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025. Tähän liittyvät osatavoitteet ovat turvallisuuden kokemuksen vahvistuminen, väestön osaamisen ja omatoimisuuden lisääntyminen, palvelujen saatavuuden varmistuminen sekä yhteisen työn kehittyminen.

Tavoitteisiin päästään hyödyntämällä koko turvallisuustyön keinovalikoimaa, kuten valvontaa, turvallisuuskasvatusta ja -viestintää, tutkimusta, asiantuntijapalveluita, aktivointia sekä yhteiskunnallista vaikuttamista. Toimintaohjelman toteuttamisen koordinointia ja seurantaa varten on tarkoitus koota kansallinen koordinointiryhmä, joka koostuu pelastustoimialan edustajista. Koordinointiryhmä tekee kansallisella tasolla yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Toimintaohjelmahanke oli jatkoa pelastustoimen uudistushankkeelle, jossa todettiin selkeä tarve onnettomuuksien ehkäisyn kansallisten tavoitteiden määrittelylle. Toimintaohjelma vastaa osaltaan moniin sisäisen turvallisuuden ja pelastustoimen strategisiin haasteisiin.

Lausunnot toimintaohjelmasta pyydetään toimittamaan sähköisesti lausuntopalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@intermin.fi 30.9.2019 mennessä. Toimintaohjelman lopullinen versio sekä sen ruotsin- ja englanninkieliset käännökset julkaistaan loppuvuodesta 2019.

Lisätietoja:

pelastusylitarkastaja Jari Lepistö, p. 0295 488 218, jari.lepisto@intermin.fi

Uusimmat