Takaisin

Pelastustoimen uutta strategiaa valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 6.3.2015 13.59
Uutinen

Pelastustoimen strategian valmistelu käynnistyi vuoden vaihteessa. Strategiatyön tavoitteena on turvata pelastustoimen toimintakyky ottaen huomioon julkisen talouden haasteet ja muut toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Strategiatyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Tammi-helmikuun aikana on valmisteltu toimintaympäristön analyysia ja pelastustoimen nykytilan tiivistä kuvausta.

- Olemme saaneet paljon palautetta ja pelastustoimen toimijat ovat tuoneet esiin halunsa osallistua hankkeeseen, mikä on todella hieno asia. Haluammekin edelleen kannustaa kaikkia osallistumaan. Yhdessä tehden strategiasta saadaan koko toimialan yhteinen strategia, toteaa hankkeen strategiaryhmän puheenjohtajana toimiva neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö.

Toimintaympäristöön vaikuttavat yhteiskunnan megatrendit

Toimintaympäristöä on tarkasteltu globaalien megatrendien kautta ja käyty läpi sitä, miten ne vaikuttavat pelastustoimeen. Pelastustoimen tulevaisuusluotausraati on valmistellut hankkeelle esityksen megatrendeistä ja niiden vaikutuksista. Tiina Männikkö kiittää tulevaisuusraatia hyvästä ja innovatiivisesta työstä.

Hankkeessa on selvitetty myös muiden käynnissä olevien uudistusten vaikutusta pelastustoimeen. Näistä esimerkkeinä ovat sote-uudistus ja aluehallinnon uudistushanke.

Asiakasnäkökulma on strategian valmistelussa keskeistä. - Olemme pyrkineet pitämään kirkkaana mielessä asiakkaan eli asukkaat ja sen, mitä he odottavat pelastustoimelta. Tähän liittyen Pelastusopisto on laatimassa koostetta eri tahoilla tehdyistä tutkimuksista, joissa on käsitelty väestön näkemyksiä ja odotuksia turvallisuudesta ja pelastustoimesta. Tämä työ valmistuu maaliskuun loppuun mennessä, kertoo Tiina Männikkö.

Pelastustoimella vahvuutena henkilöstön osaaminen ja vahva palveluverkko

Nykytilan kuvauksen tavoitteena oli muodostaa yhteinen näkemys siitä, missä pelastustoimi tällä hetkellä menee. - Olemme kuvanneet nykyistä järjestelmärakennetta, taloutta ja pelastustoimea ohjaavaa lainsäädäntöä. Lisäksi toteutimme melko laajalla joukolla SWOT-analyysin.

Pelastustoimen vahvuuksiksi nousivat analyysissä henkilöstön osaaminen, alan hyvä imago ja koko maan kattava palveluverkosto. Heikkouksina tulivat esiin toimialan ohjaus ja toimintojen yhdenmukaistamisen puute, konservatiivinen ja jäykkä kulttuuri sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Mahdollisuuksissa nousi esiin kolmannen sektorin toimijoiden parempi hyödyntäminen ja yhteistyön tiivistäminen.

Seuraavaksi strategiatyössä siirrytään tarkastelemaan pelastustoimen perustehtäviä. Tähän työhön toivotaan mukaan pelastustoimen eri toimijoita mahdollisimman laajalla joukolla.

Lisätietoja pelastustoimen strategian valmistelusta:
www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_strategia

Uusimmat