Takaisin

Pelastustoimen uudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2014 13.32
Tiedote

Hallitus päätti sisäministeriön esityksestä julkisen talouden suunnitelmasta käymissään neuvotteluissa, että pelastustoimen rakenneuudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla. Sisäministeriö tarkensi esitystään uudistusta koskeneen lausuntokierroksen ja tarkentuneiden laskelmien perusteella, kehysriihessä päätetty sote-uudistuksen aluejako huomioon ottaen.

Hallitus päätti myös, että pelastustoimeen perustetaan enintään 11 tilannekeskusta. Sisäministeri Päivi Räsänen käynnisti virkamiesselvityksen viidestä pelastustoimen tilannekeskuksesta, jotka perustettaisiin yhteistyössä sote-alueiden kanssa. Tällöin on mahdollista saavuttaa säästöjä hyödyntämällä yhteistä infrastruktuuria sekä lisätä toiminnan sujuvuutta yhteisiin toimipisteisiin sijoitettujen toimintojen avulla. Pelastustoimen tilannekeskusten lopullinen määrä tarkentuu myöhemmin sote-uudistuksen suunnittelun yhteydessä.

Rakenneuudistuksen tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. Sisäministeriö laatii yhdessä kuntien ja pelastuslaitosten kanssa suunnitelman vuosittaisten säästöjen toteuttamiseksi.

Palvelutaso ei laske

Säästötoimet valmistellaan sisäministeriön, pelastuslaitosten ja kuntien yhteistyönä siten, että pelastustoiminnan palvelutaso ei laske. Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen soveltamista yhtenäistetään siten, että se mahdollistaa uudenlaiset tehokkaammat toimintatavat pelastustoiminnan tasoa heikentämättä.

Pelastuslaitosten johtamisjärjestelmää ja henkilöstörakennetta kehitetään edelleen siten, että miehistön suhteellinen osuus koko henkilöstössä kasvaa. Sisäministeriö tukee muutosta uudistamalla pelastustoimen johtamisohjeen. Pelastustoimen yhteishankintoja lisätään.

Sisäministeriön asettama rakenneuudistuksen seurantaryhmä ohjaa ja seuraa muutoksen toteuttamista ja säästöjen saavuttamista. Tavoitteen toteutumisen seurantaan asetetaan selkeät aluekohtaiset tavoitteet, joita seurantaryhmä seuraa pelastuslaitosten säännöllisen raportoinnin perusteella. Aluehallintovirastot valvovat, että pelastustoimen palvelutaso ei heikkene rakenteellisten uudistusten toteuttamisen myötä.

Pelastustoimen uudistusta koskeva lausuntokierros päättyi 17.3. Lausuntojen yhteenveto on luettavissa osoitteessa www.intermin.fi/pelastustoimenuudistus

Lisätietoja:
erityisavustaja Niklas Andersson, 050 559 7156
kansliapäällikkö Päivi Nerg, 0295 418 803
pelastusylijohtaja Esko Koskinen, 0295 418 840