Takaisin

Pelastustoimen uudistaminen saa lausunnonantajilta tukea, epäilyjäkin on

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2016 11.07
Uutinen

Pelastustoimen uudistaminen on herättänyt laajaa kiinnostusta. Marraskuussa päättynyt pelastustoimen järjestämislakiluonnoksen lausuntokierros keräsi kommentteja 104:ltä eri taholta.

Lausunnoissa lakiehdotuksen tavoitteita pidettiin yleisesti ottaen kannatettavina. Erityisesti lausunnoissa otettiin kantaa siihen, että riippumatta aluejaosta pelastustoimen on myös jatkossa pystyttävä tuottamaan ensihoitopalveluja. Lakiluonnoksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa samat viisi yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat ensihoidon järjestämisestä.

Enemmistö lausunnonantajista otti kantaa myös tulevaan pelastuslaitosten määrään. Heistä suurin osa piti 18 pelastuslaitosta parhaana vaihtoehtona, mutta myös lakiluonnoksen mukainen viiden pelastuslaitoksen järjestelmä sai kannatusta. Osa vastaajista ei ottanut kantaa pelastuslaitosten määrään vaan piti tärkeämpänä sitä, että ensihoito ja pelastustoimi järjestetään jatkossa samoilla alueilla.

Lakiluonnoksessa pelastuslaitosten määrä ei vaikuta paloasemien määrään vaan pelastustoimi olisi jatkossakin lähipalvelu ja pelastustoimi voi jatkossa osallistua kiireellisen ensihoidon palvelujen tuottamiseen.

Lausunnoissa painotettiin myös sitä, että pelastustoimi ja ensihoito ovat tyypillisiä lähipalveluita ja niiden järjestämis- ja tuottamisvastuu on oltava lähellä muuta maakuntien toimintaa.

Varautumisen yhteensovittaminen nähtiin pelastuslaitoksen tehtävänä

Lausuntokierroksella nousi esille se, että maakunnan varautumisen yhteensovittaminen tulisi osoittaa maakunnan pelastuslaitoksen tehtäväksi. Kussakin maakunnassa pelastuslaitoksen palvelutason tulisi perustua riskien arviointiin. Samalla painotettiin, ettei pelkästään väkilukuun perustuva malli sovi pelastustoimen rahoitukseen, koska se johtaa harvaan asutuilla alueilla palveluiden heikkenemiseen.

Sisäministeriön strategisen ohjauksen tehostamista toisaalta kannatettiin, toisaalta liian vahvan ohjauksen todettiin heikentävän maakuntien itsehallintoa. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta.

Hallitus päättää lopullisesta esityksestä

Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta. Nyt lausunnolla ollut lakiluonnos on virkamiesesitys. Seuraavaksi hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle. Myös pelastustoimen varsinaisen sisältölain eli pelastuslain uudistaminen on aloitettu. Tavoitteena on lähettää pelastuslakiesitys lausuntokierrokselle elokuussa 2017.

Lausuntoja antoivat muun muassa useat kunnat, pelastuslaitokset, maakuntaliitot, ministeriöt, virastot, järjestöt sekä yritykset. Lausuntoyhteenvetoon on koottu pelastustoimen järjestämislakiluonnoksesta lausuntokierroksella annetut keskeiset kommentit.

Tutustu lausuntoyhteenvetoon: www.intermin.fi/download/71132_Lausuntoyhteenveto_jarjestamislaista_7_12_2016.pdf?c6c958257f1ed488
Lue lisää pelastustoimen uudistuksesta (sivulla myös kaikki annetut lausunnot): www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus

Lisätietoja

pelastusylijohtaja Esko Koskinen, p. 0295 418 840
hankejohtaja Taito Vainio, p. 0295 488 423

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18