Takaisin

Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoimintaa selvitetään

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2014 9.55
Uutinen

Sisäministeriö käynnisti keväällä 2013 hankkeen pelastustoimen tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamiseksi. Selvitystyön tekijäksi kutsuttiin professori Jorma Rantanen.

Pelastustoimi on Suomessa kansainvälisestikin vertailtuna hyvin organisoitu ja toimiva. Hallinto on selkeästi järjestetty ja henkilöstö on osaavaa ja pelastustoimen koulutus kaikilla on hyvin järjestetty. Pelastustoiminnan kalusto on ajanmukaista. Pelastustoimen kehittämisessä voidaan jatkossa enenevässä määrin tarvita myös monipuolista tutkimustoimintaa eri aihealueilla.

Selvitystyön tekijä Jorma Rantasen tehtäväksi annettiin selvittää pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan nykytilaa, painopisteitä ja suuntautumista sekä kartoittaa pelastustoimen tutkimusta suorittavia tekijöitä ja tutkimustoiminnan rahoitusta. Selvitystyön yhteydessä on käyty tutustumassa sekä hakemassa oppia hyvistä käytännöistä tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa Ruotsissa, Englannissa, Skotlannissa, Saksassa, Hollannissa ja Yhdysvalloissa.

Selvityshenkilö Jorma Rantanen luovuttaa loppuraportin sisäministeriölle 15.5.2014 järjestettävässä loppuseminaarissa Säätytalolla.

Lisätietoja: ylitarkastaja Jouni Pousi p. 0295 488 453

Uusimmat