Takaisin

Pelastustoimen toiminnan tehostaminen on tuonut säästöjä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2015 13.16
Uutinen

Sisäministeriössä käynnissä olevan pelastustoimen rakenneuudistuksen tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. Kansliapäällikkö Päivi Nergin johtamassa rakenneuudistuksen seurantaryhmässä on käyty läpi viime vuoden tilinpäätöstietoja ja pelastuslaitosten toteuttamia toimenpiteitä.

Tilinpäätöstietojen perusteella säästötavoitteen toteutuminen näyttäisi olevan hyvinkin mahdollista. Toteutunutta säästöä verrataan vuoden 2014 talousarviolukuihin. Säästöjä laskettaessa otetaan huomioon kuntatason palkkatason nousu kokonaisuudessaan.

Tilinpäätöstietojen perusteella pelastuslaitokset ovat saavuttaneet toimintamenoissa 6,9 miljoonan euron säästön verrattuna viime vuoden talousarvioon. Tähän summaan ei ole laskettu mukaan toimitilavuokria. Toimitilavuokrat ovat nousseet noin miljoonalla eurolla ja investoinnit ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla. Kokonaissäästöksi siis muodostuu n. 6 miljoonaa euroa. Toimitilavuokrat tulevat nousemaan mitä todennäköisimmin myös tulevaisuudessa, koska tiedossa on useita saneeraustarpeita ja uusien asemien rakentamisia.

Pelastuslaitosten arvioiden mukaan tällä hetkellä säästöt on kyetty toteuttamaan siten, että palvelutaso on pysynyt hyvänä. Useat pelastuslaitokset ovat esittäneet huolen siitä, että tulevina vuosina joudutaan varautumaan palvelutason laskuun, jos yleiskustannukset nousevat nykyisellä tahdilla.

Lue lisää hankkeesta: www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_rakenneuudistus

Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Taito Vainio, 0295 488 423

Uusimmat