Takaisin

Pelastustoimen strategiatyössä kuullaan sidosryhmien edustajia laajasti

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2014 11.56
Uutinen

Sisäministeriö asetti viime viikolla pelastustoimen strategia –hankkeen, jossa laaditaan pelastustoimen strategia vuoteen 2025.

Strategiatyötä ohjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii pelastusylijohtaja Esko Koskinen. Sen alaisuudessa toimiva strategiaryhmä työstää strategiaa ja kuulee työn edetessä laajasti eri sidosryhmiä, muun muassa pelastuslaitoksia, järjestöjä, vapaaehtoistoimijoita, muita viranomaisia ja ministeriöitä. Työskentelytapoina käytetään esimerkiksi round table –tapaamisia, työpajoja ja nettikyselyitä.

- Tällä toimintamallilla saamme hyvin esille niin alueelliset näkökulmat kuin erilaisten toimijoiden näkemykset. Strategiatyön tavoitteena on pelastustoimen toimintakyvyn turvaaminen ottaen huomioon julkisen talouden haasteet ja muut toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, toteaa pelastusylijohtaja.

– Pelastustoimen alueet eroavat toisistaan ja haasteet eri alueilla ovat erilaiset. Onkin tärkeää ottaa huomioon maakunnalliset näkökulmat, jotta saamme toimivan strategian, Koskinen toteaa.

Lisätietoja hankkeesta hankesivuilta: www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_strategia

Sivulta voit myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiisi.