Takaisin

Pelastustoimen laitelakia uudistetaan tänä vuonna

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2018 9.11
Uutinen

Sisäministeriö tarkistaa pelastustoimen laitteista annetun lain eli niin kutsutun laitelain uudistustarpeet ja valmistelee lakiin tarvittavat muutokset. Laitelaki koskee erilaisia paloturvallisuuslaitteita kuten palovaroittimia ja käsisammuttimia sekä rakennusten poistumisreittien merkitsemisessä käytettäviä opasteita.

Laitelaki on vuodelta 2007, jonka jälkeen rakennusten palo- ja käyttöturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta koskeviin säädöksiin on tullut muutoksia. Näiden muutosten vaikutukset laitelakiin on syytä arvioida. Lisäksi hankkeessa tarkistetaan laitteisiin liittyviä henkilörekistereitä koskevan sääntelyn riittävyys. Myös laitelakiin liittyvien asetusten muutostarve arvioidaan.

Hankkeen valmistelua tukemaan on asetettu työryhmä, joka koostuu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä sisäministeriön asiantuntijoista. Lakiesitys muutoksista on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018.

Lue lisää Hankeikkunasta

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432, kirsi.rajaniemi@intermin.fi

Uusimmat