Ajankohtaisiin

Pelastustoimen kansainväliset mittarit kartoitettu

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2016 15.05
Uutinen

Osana pelastustoimen uuden strategian laatimista Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkijat ovat kartoittaneet, minkälaisia mittareita pelastustoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen käytetään eri maissa. Vaikuttavuuden mittaamista kehitetään useissa maissa. Osa maista ottaa tässä vasta ensi askeleitaan, kun taas esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa mittaaminen on kiinteä ja standardoitu osa toimintaa.

Tutkimus osoitti, että pelastustoiminnan mittaamisella on kolme erilaista roolia. Ensinnäkin toiminnan mittareilla mitataan esimerkiksi pelastuslaitosten nopeutta saavuttaa kohde ja palokuolemien määrää. Nämä mittarit katsovat taaksepäin ja tuloksiin vaikuttavat monet muutkin asiat kuin pelastustoimen oma toiminta. Toiseksi mittareita käytetään oman toiminnan kehittämiseen ennaltaehkäisevään suuntaan esimerkiksi kouluttamalla ja opastamalla. Mittaamisen kolmas rooli on yhteiskunnalliseen kehitykseen vastaaminen esimerkiksi polttoaineen kulutusta vähentämällä ja päästöjä pienentämällä.

Suomessa koko maata koskevia mittareita on käytössä vähän ja ne ovat pääasiassa taaksepäin katsovia mittareita, joiden tuloksiin pelastustoimi ei voi itse juuri vaikuttaa. Valtakunnallisilla mittareilla ei ole suurta ohjaavaa roolia. Tässä näkyy todennäköisesti pelastuslaitosten rooli kunnallisen ja valtiollisen hallinnon välissä. Vahva ohjaava rooli ja tulevaisuuteen tähtäävien valtakunnallisten tavoitteiden asettaminen puuttuu.

Tutkimuksen rahoittivat Palosuojelurahasto, sisäministeriö ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Tutustu raporttiin: Pelastustoimen mittarit. Katsaus kansainvälisiin mittareihin (Sisäministeriön julkaisu 2/2016) http://www.intermin.fi/julkaisu/022016

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö, p. 0295 488 415, etunimi.sukunimi@intermin.fi


Lue lisää pelastustoimen strategiatyöstä:
www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_strategia

Sivulta voit myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiisi.

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14