Ajankohtaisiin

Pelastustoimen ja poliisin johtokeskussuunnitelmat eivät johdu hätäkeskusuudistuksesta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2013 11.14
Tiedote

Pelastustoimen ja poliisin suunnitelmat perustaa johto- ja tilannekeskuksia eivät johdu hätäkeskusuudistuksesta. Hätäkeskukset eivät ole tähänkään asti johtaneet pelastuslaitosten tai poliisin kenttätoimintaa. Käytännön kenttätoiminnan johto kuuluu pelastusviranomaisille ja poliisille. Hätäkeskusten tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoituksia, välittää niiden perusteella tehtäviä eri viranomaisille ja antaa viranomaisille toiminnassa tarvittavia tukipalveluita.

Vuoden 2011 alussa voimaan tullut laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010) ei muuttanut Hätäkeskuslaitoksen ja viranomaisten välistä työjakoa. Hätäkeskuslaitoksen tehtävä on edelleenkin hätäilmoitusten vastaanottaminen, riskinarviointi ja ilmoitusten tai tehtävien välittäminen eri viranomaisille heidän antamien ohjeiden mukaisesti sekä tähän liittyvät tukipalvelut.

Hätäkeskukset eivät ole aikaisemminkaan johtaneet pelastuslaitosten, poliisin tai muiden viranomaisten operatiivista kenttätoimintaa. Käytännön kenttätoiminnan johto kuuluu pelastusviranomaisille, poliisille ja muille asianomaisille viranomaisille.

Viimeaikaiset myrskyt ja aiemmat pitkäkestoiset tilanteet ovat käytännössä osoittaneet, että pelastustoiminnan johtamisessa on kehittämisen tarpeita. Hätäkeskukset välittivät esimerkiksi laajoja tuhoja aiheuttaneista myrskyistä pelastuslaitoksille satoja tehtäviä. Tällaisissa tilanteissa pelastuslaitosten omat johtokeskukset tai valvomot saattavat olla tarpeen, jotta tehtävät ja niiden hoitamiseen käytettävissä olevat resurssit pystytään kohdentamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Vuodenvaihteessa poliisin hallintorakenteen kehittäminen muuttaa nykyistä poliisilaitosrakennetta. Nykyiset 24 poliisilaitosta yhdistyy 11 poliisilaitokseksi. Samalla kehitetään myös poliisin johtotoimintoja siten, että jokaisen poliisilaitoksen alueelle tulee vähintään yksi tilanne- tai johtokeskus.

Hätäkeskusuudistuksen vaikutus valvomoiden perustamista koskevaan suunnitteluun rajoittuu siihen, että uudistuksen myötä muutamalla paikkakunnalla vapautuu johtokeskukseksi tai valvomoksi soveltuvia tiloja.

Sisäasianministeriö tulee yhteistyössä pelastuslaitosten, poliisin, sosiaali- ja terveystoimen sekä Hätäkeskuslaitoksen kanssa jatkamaan työtä, jolla määritellään viranomaisten ja hätäkeskusten työnjakoa ja viranomaisten johtamistoimintaa tukevia toimia. Hätäkeskusuudistuksella ei ole tarkoitus siirtää tehtäviä valtiolta kunnille tai yleensäkään muille viranomaisille.

Hätäkeskuslaitoksen ja viranomaisten välisiä rajapintoja tarkemmin määrittävää asetusta sekä hätäkeskustoiminnan ohjeita on valmisteltu hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen palveluita käyttävien viranomaisten kanssa.

Lisätietoja:
tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, 071 878 8450
valmiusjohtaja Janne Koivukoski, 071 878 8420
 

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30