Ajankohtaisiin

Pelastustoimen aluejakoa kannattaa tiivistää

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2016 11.31
Tiedote

Selvityshenkilö Lauri Tarasti on luovuttanut tänään kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle ehdotuksensa aluehallintouudistuksesta, uudesta aluehallinto-organisaatiosta sekä niistä tehtävistä, jotka siirtyisivät perustettaville itsehallintoalueille. Esityksessään Tarasti ottaa kantaa myös pelastustoimen tulevaan organisoitumiseen. Tarastin ehdotus, jossa ensihoidon ja pelastustoimen aluejako muodostavat yhden kokonaisuuden, antaa hyvän pohjan jatkovalmistelulle.

Jo nykyisin valtaosa, 18 pelastuslaitosta 22 laitoksesta, hoitaa kiireellisiä ensihoitotehtäviä. Pelastuslaitokset vastaavat noin 400 000 ensihoitotehtävästä vuosittain. Siksi on oleellista, että pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen tapahtuu yhtä jalkaa.

Tarasti ehdottaa pelastustoiminnan järjestämistä 12 alueella. Tämä olisi pelastustoimen näkökulmasta hyvä. Alueiden määrän vähentäminen tasoittaisi alueiden väestö- ja resurssipohjaa. Tämä antaisi paremman mahdollisuuden kehittää pelastustoimen kokonaisuutta ja hakea synergiaetuja ensihoidon ja pelastustoimen välillä.

Aluehallintovirastojen roolin kehittämisestä on huomioitava se, että jo nykyisin varautumiseen ja pelastustoimeen liittyviä asioita hoidetaan aluehallintovirastoissa. Siksi on tärkeää, että sisäministeriö on tiiviisti mukana kun aluehallintovirastojen toimintaa kehitetään.

Pelastustoimen uudistus on jo käynnistetty sisäministeriössä. Uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Kyse ei ole vain hallinnon uudistamisesta, vaan samalla on tilaisuus uudistaa pelastustoimen sisältöä ja toimintatapoja.

Lue lisää pelastustoimen uudistuksesta: www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus

Tarasti esittää suuria muutoksia aluehallintoon: alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarasti-esittaa-suuria-muutoksia-aluehallintoon?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623 (VM:n tiedote 26.1.2016)

Lisätietoja

pelastusylijohtaja Esko Koskinen, p. 0295 418840, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14