Takaisin

Utlysning av finansiering för regionala utvecklingsprojekt inom räddningsväsendet – 4,98 miljoner euro kan sökas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2020 12.50
Nyhet

Inrikesministeriet har öppnat en utlysning av finansiering för projekt för utveckling av den regionala beredningen av räddningsväsendet. Sammanlagt 4,98 miljoner euro reserveras för projekt som stöder den pågående förvaltningsreformen inom räddningsväsendet samt genomför åtgärdsförslagen i slutrapporter från arbetsgrupper för projektet för en reform av räddningsväsendet (2015–2019). Finansiering kan sökas fram till den 9 november 2020 kl. 16.

Utlysningen gäller räddningsverkens utvecklings- och forskningsprojekt som främjar de mål som ställts för reformen av räddningsväsendet. Finansiering kan beviljas projekt som behandlar följande teman: 

  • Verksamhetsmodell för befolkningsskyddet
  • Informationshelhet som gäller den kritiska materiella beredskapen och försörjningsberedskapen inom räddningsväsendet
  • Utveckling av räddningsverkets riskanalys när det är fråga om användning av militära maktmedel 
  • Konsekvensbedömning och kvalitetskontroll av räddningsverksamheten och/eller förebyggandet av olyckor 
  • Fastställande av kraven på prestationsförmåga och av prestationsförmågor i räddningsverksamheten vid räddningsverken
  • Det riksomfattande systemet med lägescentraler och ledningscentraler 
  • Bildande av riksomfattande specialresurser och arrangemang för mottagande av internationellt bistånd (Host Nation Support)
  • Räddningsväsendets framtida prestationsförmågor 
  • Samutvecklings- och forskningsprojekt som gäller kompetens

Utvecklings- och forskningsprojekten vid den regionala beredningen stöder reformen av räddningsväsendet.  I samband med reformen av räddningsväsendet överförs det lokala räddningsväsendets organiseringsansvar från och med den 1 januari 2023 på de vårdlandskap som ska inrättas. Resultaten från och de verksamhetsmodeller som genereras genom de projekt som finansieras kommer att användas för den interna utvecklingen inom branschen på riksomfattande nivå och för att bygga upp nya verksamhetsmodeller i vårdlandskapen.

Projektförslag kan lämnas in av ett räddningsverk eller av ett konsortium som består av flera räddningsverk. Konsortiet kan även omfatta regionförvaltningsverket, Räddningsinstitutet eller organisationer som är verksamma inom räddningssektorn.

Anvisningar och närmare uppgifter om utlysningen har skickats till räddningsverken.

Ytterligare information:

Teija Mankkinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 671, teija.mankkinen@intermin.fi

Uusimmat

Palomies ja Pelastuskoulun logo Tiedote
Helsinki Pelastustoimi, 1.12.2023 15:58
Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 24.11.2023 13:51
Henkilökuva Kolumni
inrikesministeriet Pelastustoimi, 23.11.2023 8:56
Kaksi miestä tietokoneen äärellä varastohallissa. Vasemmalla Pelastusopiston roll-up. Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 17.11.2023 13:40
Mies istuu sohvalla ja katsoo kameraan. Kolumni
inrikesministeriet Pelastustoimi, 9.11.2023 13:24