Ajankohtaisiin

Pelastustoimea kehitetään entistä vaikuttavammaksi valtakunnallisesti

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2022 10.45
Uutinen

Vuosina 2020-2021 toteutetussa Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeessa tuotettiin mittava määrä pelastustoimen kehittämiseen tähtääviä selvityksiä. Hankkeen 11 raporttia julkaistiin 9.2.2022. Keväästä 2022 alkaen hanketuotokset otetaan osaksi pelastustoimen kehittämistä valtakunnallisesti.

Hanketuotokset sisällytetään sisäministeriön pelastusosaston työsuunnitelmiin ja pelastustoimen valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toimeenpanoon. Lisäksi tulokset kytkeytyvät tiiviisti pelastustoimen kehittämishankkeisiin. Toimeenpanon periaatteena on, että pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskykymallia jatkokehitetään samalla siten, että se vastaa entistä paremmin alan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Toimeenpanon pelastusalan yhteinen aloitustilaisuus järjestetään 23.8.2022 Säätytalolla Helsingissä.

Suorituskykymallilla tarkoitetaan Suorituskykyhankkeessa kehitettyä pelastustoimen palvelujen ja toiminnan suunnitteluperusteiden ja periaatteiden kokonaisuutta. Suorituskykymallin mukaan suorituskykyjen määrittelyssä huomioidaan muutokset toimintaympäristössä. Suorituskyvyn määrittelyn tavoitteena on toteuttaa pelastustoimen palvelut entistä yhdenmukaisemmin, häiriöttömämmin ja kustannusvaikuttavammin. 

Toimeenpano sisältää seitsemän päätehtävää: 

1.    Toimintaympäristöanalyysiprosessin kehittämistyö
2.    Suorituskykyjä ja kyvykkyyksiä koskeva kehitystyö
3.    Tarvittavan osaamisen tunnistaminen ja yhdenmukaistaminen
4.    Pelastustoimen ja siviilivalmiuden tietoperustan kehittäminen
5.    Suorituskykymallin ja kyvykkyyksien käyttöönoton tuki
6.    Muutosviestintä
7.    Suorituskykyjen, suorituskykyvaatimusten ja kyvykkyyksien hallintajärjestelmä

Suorituskykyhankkeen 2020-2021 aikana syntyi pelastustoimen palvelujen suunnitteluperusteiden malli, suorituskykyvaatimusten kuvaukset sekä arvio poikkeamista ja kehittämistarpeista pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn, varautumisen ja väestönsuojelun palveluille. Lisäksi tuotettiin muun muassa selvitys asiakasymmärryksestä pelastustoimessa, pelastajatarveanalyysi, pelastustoimen talouden tilannekuva, maaseudun ja harva-alueiden erityispiirteiden kuvaus ja kehitysideatarjotin. Myös pelastustoimen tietoperustaa ja onnettomuuksien ennustemallia päivitettiin. 

Lisätiedot: 

erityisasiantuntija Teija Mankkinen, p. 0295 488 671, teija.mankkinen@govsec.fi

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30