Takaisin

Pelastuslakiin tehdään maakunta- ja aluehallintouudistuksen vaatimat muutokset

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2018 13.44
Tiedote 135/2018

Pelastuslakiin tehdään maakuntauudistuksen sekä valtion aluehallintouudistuksen vaatimat muutokset. Hallituksen esitysluonnos pelastuslain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta annettiin eduskunnalle 22. marraskuuta.

Esitys vastaa muutoin hallituksen jo 15. maaliskuuta eduskunnalle antamaa pelastuslain muutosesitystä, mutta maakunta- ja sote-uudistuksen siirtymisestä johtuen esityksestä on irrotettu kiireellisempää eduskuntakäsittelyä vaatineet lakimuutokset, jotka koskevat öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa, väestönsuojarakentamista ja pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta.

Pelastuslakia koskevan esityksen tavoitteena on tehdä maakuntien perustamista, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä johtuvat muutokset. Tämä tarkoittaisi, että tehtävä, joka nyt kuuluu alueen pelastustoimelle, kuuluisi jatkossa maakunnalle. Tehtävä, joka nyt kuuluu aluehallintovirastoille, kuuluisi jatkossa valtakunnalliselle valtion lupa- ja valvontavirastolle (LUOVA).

Pelastusopistosta annettua lakia muutettaisiin siten, että alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestämisvastuut turvattaisiin ja järjestettäisiin uudelleen muuttuvassa hallinnollisessa ympäristössä. Esitys ei puutu koulutusten ja harjoitusten sisältöihin. Alueellisten maanpuolustuskurssien sekä valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestäminen siirrettäisiin aluehallintovirastoilta Pelastusopistolle.

Myös palosuojelurahastolakiin tehtäisiin maakuntauudistukseen perustuvat muutokset niin, että maakunnat lisättäisiin rahastosta myönnettävien avustusten saajien joukkoon. Palosuojelurahastosta voitaisiin jatkossakin avustaa kuntia, koska paloasemat jäävät maakuntauudistuksessa niiden omistukseen.

Nyt ehdotettujen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa koskevaa esitystä täydennetään aikataulusyistä (tiedote 20.9.2018)

Lisätietoja

hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi (23.11. asti)
lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö, p. 0295 488 413, mika.katto@intermin.fi

Uusimmat