Takaisin

Pelastuslaitosten valtakunnallinen työhyvinvointikysely valmistui

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2014 14.39
Uutinen

Ensimmäistä kertaa toteutettu valtakunnallinen pelastuslaitosten työhyvinvointikysely on valmistunut. Työnsä vahvuuksiksi vastaajat kokivat muun muassa sen, että osaaminen, kyvyt ja työn tavoitteet vastaavat toisiaan ja oman pelastuslaitoksen yhteiset tavoitteet ovat tiedossa. Sitoutuminen omaan työhön on korkea, hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä työ ja vapaa-aika sekä yksityiselämä ovat tasapainossa.

Vastaajien mukaan sen sijaan johtamisen avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä palkitsemisen oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta tulisi kehittää. Lisäksi tukea kaivattiin oman osaamisen ja itsensä kehittämiseen sekä työuralla kehittymiseen.

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 2 257 ja vastausprosentti oli 48 %. Tavoitteena oli saada tietoa valtakunnallisesti pelastuslaitosten henkilöstön työhyvinvoinnista sekä saadun tiedon pohjalta löytää mahdollisia kehittämistarpeita.

Kysely oli suunnattu kaikille pelastuslaitoksissa päätoimisesti toimivalle henkilöstölle (pelastus, ensihoito, hallinto, talous, tekniikka, riskienhallinta, varautuminen ja väestönsuojelu, tukipalvelut). Se toteutettiin 18.11.2013 - 27.12.2013 välisenä aikana.

Kysely suunniteltiin sisäministeriön, pelastuslaitosten valtakunnallisen työhyvinvointia kehittävän yhteistyöelimen alatyöryhmän sekä Management Institute of Finland, MIF Koulutus Oy:n kanssa yhteistyönä.

Siinä selvitettiin muun muassa turvallisuutta ja fyysisiä tekijöitä, oman työn hallintaa, työssä jaksamista, haastavien tilanteiden kohtaamista sekä esimiestoimintaa ja johtamista.

Valtakunnallisen työhyvinvointikyselyn ja sen tulosten avulla pelastuslaitosten johto voi kehittää oman pelastuslaitoksen työhyvinvointia sekä vertailla omia tuloksia muihin pelastuslaitoksiin.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jouni Pousi, sisäministeriö, 0295 488 453
johtaja Marjaana Suutarinen, MIF Koulutus Oy, 010 7555 228