Takaisin

Pelastuslain muutosehdotukset lähetettiin lausunnolle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2017 14.53
Tiedote 114/2017

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle pelastuslain uudistuspaketin. Muutokset jakaantuvat kahteen osaan. Vuoden 2019 alusta tulisivat voimaan öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntatehtävän siirto ympäristöministeriöltä sisäministeriölle, väestönsuojarakentamista sekä sopimuspalokuntien koulutusta koskevat muutokset. Maakuntauudistuksen johdosta tehtävien muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta, kun pelastustoimen tehtävät siirtyvät maakunnille.

Merellisten alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan johtovastuu siirtyisi Rajavartiolaitokselle

Ympäristöonnettomuuksien operatiivinen johtovastuu merialueilla siirrettäisiin hallitusohjelman mukaisesti ympäristöministeriöltä sisäministeriön hallinnonalalle. Käytännössä Rajavartiolaitos johtaisi öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa merellä. Rajavartiolaitos vastaa jo nykyisin ihmisten pelastamisesta merellä. Samaa valmiutta hyödynnettäisiin jatkossa myös ympäristöonnettomuuksien torjunnan johtamisessa. Merellinen pelastustoiminta niin ympäristö- kuin muissa onnettomuuksissa perustuu jatkossakin kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, kuten monitoimilaivastoon ja merellisten viranomaisten, muiden merellisten toimijoiden ja vapaaehtoisten tiiviiseen yhteistyöhön.

Väestönsuojarakentamisessa vapautuslupien hakuprosessia sujuvoitettaisiin

Väestönsuojien rakentaminen uudisrakennuksiin jatkuu. Niiden rakentamista koskevia velvoitteita ja erityisesti lupaprosesseja ehdotetaan kuitenkin hallitusohjelman mukaisesti helpotettavaksi. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus poistettaisiin kokonaan sellaisilta rakennuksilta, joihin nykyään on käytännössä myönnetty hakemuksen perusteella vapautus. Vapautus koskisi sellaisia kevytrakenteisia rakennuksia, joissa väestönsuojan rakentaminen olisi erityisen kallista suhteessa kokon rakennuksen kustannuksiin. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi lämmittämättömät urheilun harjoitusrakennukset, varastorakennukset, ratsastusmaneesit sekä peltirakenteiset hallit.

Harkintaan perustuvien vapautusten myöntämistä sujuvoitettaisiin siirtämällä päätösvaltaa rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle. Päätöksenteko on näin lähempänä rakentajia ja hakijan kannalta viranomaistoiminta on selkeämpää, kun poikkeuksista ja helpotuksista päättäisi aina kunnassa rakennusluvan myöntävä viranomainen.

Useampia rakennuksia palvelevien yhteisväestönsuojien rakentamista helpotettaisiin pidentämällä enimmäissuojautumismatkaa 250 metristä 500 metriin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi oman asuinrakennuksen väestönsuoja voi sijaita jatkossa enintään 500 metrin päässä. Keskimääräinen suojautumismatka on kuitenkin tätä lyhyempi.

Väestönsuoja on rakennettava, jos rakennuksen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asutaan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksiin on rakennettava väestönsuoja, jos rakennuksen kerrosala on vähintään 1 500 neliömetriä. Näihin pinta-alarajoihin ei ole tulossa muutoksia.

Sopimuspalokuntalaisten koulutus yhtenäiseksi

Pelastustoimintaan sivutoimisesti osallistuvilta ja sopimuspalokuntalaisilta vaadittavaa koulutusta ei ole tällä hetkellä määritelty riittävästi eikä koulutukseen ole ollut yhdenmukaista koulutusjärjestelmää. Jatkossa vaatimuksena olisi Pelastusopiston opetussuunnitelman mukainen koulutus.

Pelastusopisto vastaisi opetussuunnitelman valmistelusta, ylläpidosta, kehittämisestä, kouluttajakoulutuksesta, kouluttajarekisterin ylläpidosta sekä opetusmateriaalin tuottamisesta. Tavoitteena on kehittää kansallinen kouluttajakoulutus, joka antaa valmiudet toimia kouluttajina kaikissa sopimuspalokuntien hälytystoimintakelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa.

Maakuntauudistuksen muutokset näkyviin myös pelastuslaissa

Maakuntauudistukseen liittyvät suuret periaatteelliset muutokset sisältyvät pelastustoimen järjestämislakiin, joka on jo eduskunnan käsiteltävänä. Pelastuslakiin on tehtävä lähinnä teknisluontoisia muutoksia maakuntauudistuksen johdosta. Laista esimerkiksi poistetaan ne säännökset, jotka on siirretty pelastustoimen järjestämislakiin.

Lausuntokierros päättyy 15.12.2017. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle.

Lue lisää pelastustoimen uudistuksesta

Lisätietoja

hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi
meriturvallisuusasiantuntija Pekka Parkkali, p. 0295 421 154, pekka.parkkali@raja.fi (öljyntorjunta)

Uusimmat