Takaisin

Pelastuslain mukainen jälkiraivaus ja -vartiointi laajenee koskemaan tulipalon lisäksi muitakin onnettomuuksia ja säteilyvaaratilanteita

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2023 14.46
Tiedote

Kohteen omistajalla on jatkossa vastuu erilaisten onnettomuuksien jälkiraivauksesta ja -vartioinnista. Omistajan velvollisuudet koskevat myös säteilyvaaratilanteita. Ulkoinen pelastussuunnitelma on jatkossakin tehtävä ratapiha- ja satama-alueille, joiden kautta kuljetetaan vaarallisia aineita.

Pelastuslakia muutetaan niin, että kohteen omistajan on huolehdittava tulipalon lisäksi muidenkin onnettomuuksien jälkiraivauksesta ja -vartioinnista sen jälkeen, kun tilanne ei enää vaadi pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Kohteen, esimerkiksi ydinlaitoksen tai tuotantolaitoksen, omistaja on velvollinen huolehtimaan myös säteilyvaaratilanteen jälkiraivauksesta ja -vartioinnista sekä säteilyvaaratilanteesta aiheutuvan altistuksen rajoittamisesta, jos muussa laissa ei toisin säädetä. Kohteen omistajan velvollisuudet rajoittuvat vain heidän omaan omaisuuteensa ja laitosalueelle. 

Lainmuutoksen tavoitteena on ehkäistä säteilyvaaratilanteen toistuminen sekä muiden vahinkojen syntyminen. Näin tavoitellaan ihmisten turvallisuuden parantamista ja onnettomuuden seurauksien rajoittamista ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle. Säteilyvaaratilanteissa pelastustoiminnan johtaja on jatkossa velvollinen ilmoittamaan pelastustoiminnan lopettamisesta Säteilyturvakeskukselle. Muutoksella pelastuslaki päivitetään vastaamaan EU:n säteilyturvadirektiivin vaatimuksia.

Ulkoinen pelastussuunnitelma laadittava jatkossakin ratapihoille ja satama-alueille, joiden kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita

Pelastuslakia muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-laki) uudistuksen johdosta. Lakimuutoksella varmistetaan, että ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan VAK-lain uudistuksen jälkeenkin sellaiselle ratapihalle ja satama-alueelle, jonka kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Jatkossa VAK-ratapihat määritellään sisäministeriön asetuksessa ulkoisista pelastussuunnitelmista. Ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisvelvoitetta ei laajenneta uusiin kohteisiin, vaan muutoksella säilytetään velvoitteen nykytila.

Säteilyvaaratilanteita koskevat lakimuutokset tulevat voimaan 3.4.2023. Ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevat muutokset tulevat voimaan 1.9.2023 yhtä aikaa VAK-lain muutosten kanssa. Sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista päivitetään kesän 2023 aikana.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. 0295 488 279, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Uusimmat