Takaisin

Paloturvallisuusviikkoa vietetään 21.11.–1.12.

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2015 11.32
Uutinen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tiedote

Paloturvallisuusviikolla palautetaan mieliin kolme tärkeää asiaa: Miten tulipalojen syttyminen estetään? Miten palo havaitaan nopeasti, jos se kuitenkin syttyy? Miten toimitaan oikein hätätilanteessa? Paloturvallisuusviikolla annetaan kaikkien käyttöön yksinkertaiset keinot parantaa lähipiirin paloturvallisuutta. 21.11.–1.12. vietettävän Paloturvallisuusviikon keskeisiä teemoja on alkoholin käytön vaikutus paloturvallisuuteen.

Paloturvallisuusviikko alkaa lauantaina 21.11. Silloin lähes 350 paloasemalla on koko perheen Päivä Paloasemalla -tapahtuma, jonka toimintarasteilla opetellaan paloturvallisuustaitoja. Tapahtumapaikat kannattaa tarkistaa sivustolta paloturvallisuusviikko.fi.

Omalla paloharjoituksella aivan kaikki Suomessa voivat parantaa paloturvallisuutta. Ennätysmäärä ihmisiä onkin jo tässä vaiheessa mukana harjoituksessa. Selkeän tarkistuslistan avulla harjoitus onnistuu helposti. Omaan paloharjoitukseen voivat osallistua kodit, taloyhtiöt, koulut, päiväkodit ja työpaikat ja parantaa siten omaa paloturvallisuuttaan. Vuoden 2015 aikana ilmoitetut Omat paloharjoitukset osallistuvat palkintojen arvontaan.

Kotitaloudet voivat käyttää Omassa paloharjoituksessa apuna Paloturvallisuusviikon julkaisemaa Kipinä-mobiilisovellusta. Kipinä muistuttaa myös palovaroittimen testaamisesta kuukausittain.

Alkoholin käyttö on merkittävä riski paloturvallisuudelle

Tänä vuonna Paloturvallisuusviikko tuo esiin sen, että päihteiden käyttö on osallisena jopa noin 70 prosentissa palokuolemia. Paloturvallisuusviikon TV-mainos muistuttaa, että alkoholin käytön aiheuttama paloturvallisuusriski koskettaa suurta osaa suomalaisia.

Tulipalot voidaan ehkäistä

Koska tulipalot ovat useimmiten seurausta ihmisen toiminnasta, ne ovat myös ehkäistävissä. Tilastojen valossa sähkölaitteiden, varsinkin lieden käyttö näyttää olevan suomalaisille haasteellista. Sähkölaitteet ovat kuitenkin yleensä turvallisia, kunhan niitä käytetään käyttöohjeen mukaisesti ja ehjinä.

Palon havaitsemiseenkin on olemassa hyvä keino. Palovaroitin havaitsee tulipalon yleensä tehokkaasti, kunhan varoitin on asennettu käyttöohjeiden mukaan kattoon ja sen paristoissa on virtaa. Paloturvallisuusviikolla halutaan edistää myös muun paloturvallisuustekniikan käyttöä. Tutkittu tosiasia on, että automaattinen sammutuslaitteisto eli sprinkleri pelastaa. Mitään muuta yhtä tehokasta keinoa vaikuttaa palokuolemiin ja palovahinkoihin ei ole.

Oikea toiminta tulipalossa on elintärkeää. Niin kotona kuin työpaikallakin on viisasta harjoitella hätäpoistumista. Poistumisharjoitus kotona pimeässä voi olla jopa elämys koko perheelle.

Paloturvallisuusviikkoa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä sisäministeriön, Suomen Palopäällystöliiton, Nuohousalan Keskusliiton, Finanssialan Keskusliiton sekä pelastuslaitosten, pelastusliittojen ja palokuntien kanssa. Paloturvallisuusviikon rahoittaa palosuojelurahasto ja sen yritysyhteistyökumppani on LähiTapiola.

www.paloturvallisuusviikko.fi
- Ohjeet Omaan paloharjoitukseen
- Päivä Paloasemalla -tapahtumapaikat

Lisätietoja:
Tiedotuspäällikkö Juha Hassila, SPEK, puh. 040 758 7846

Uusimmat