Takaisin

Palokuolemien vähentämisessä onnistuttu

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2014 15.06
Uutinen

Pelastusopiston tiedote

Vuonna 2013 tulipaloissa kuoli 58 henkilöä, joista 49 tapaturmaisesti. Tapaturmaisia palokuolemia on tilastoitu vuodesta 1960 alkaen ja viime vuoden lukumäärä on historian alhaisin.

Väkimäärään suhteutettuna Suomi on saavuttanut jo pohjoismaisen ja länsieurooppalaisen tason, 11 palokuolemaa miljoonaa asukasta kohti.

Palokuolemat ovat vähentyneet erityisesti talvella, pientaloissa, makuuhuoneissa, 40-69-vuotiaiden miesten sekä työntekijöiden ja eläkeläisten joukossa. Lisäksi tupakointi ja huolimaton avotulen käsittely kohtalokkaan palon syttymissyynä on vähentynyt.

Palokuolemien vähenemiseen on vaikuttanut erityisesti Suomessa myytäviä savukkeita koskeva lakimuutos, palovaroittimien määriä koskeva lakimuutos, asumis- ja kotipalveluja tuottavien toimijoita koskeva lainsäädännöllinen tiedottamisvelvoite paloturvallisuusongelmista sekä pelastusviranomaisten vakiomuotoisesti kerättyyn tietoon perustuva kohdennettu toiminta mukaan lukien turvallisuusviestintä.

Tiedot perustuvat pelastuslaitosten palontutkijoiden keräämiin tietoihin, jotka on koottu raporttiin:
Kokki, E. Palokuolemat vähentyneet - Suomen palokuolematilastot 2007-2013

Lisätietoja: Esa Kokki, tutkimusjohtaja, Pelastusopisto, puh. 050 3625 103