Takaisin

Onnettomuustutkinta Kerimäen rakennuspalon ja sammutustehtävissä loukkaantuneen sopimuspalokuntalaisen osalta on valmistunut

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2021 10.30
Tiedote 170/2021

Kerimäellä tapahtui 1.5.2021 rakennuspalo, jossa loukkaantui sammutustehtävissä ollut sopimuspalomies. Onnettomuuden seurauksena sisäministeriö päätti asettaa pelastuslain mukaisen tutkintalautakunnan, jonka tehtävänä oli selvittää tapahtumien kulku ja antaa suosituksensa vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi. Edellisen kerran vastaavanlainen tutkinta tehtiin vuonna 2006.

Kerimäen rakennuspalon sammutustöissä grillikatoksen rakenteen pettivät ja sortuivat sopimuspalomiehen päälle. Sopimuspalomies oli palavien rakenteiden alla 8 minuuttia, kunnes hänet saatiin pelastettua.

– Tutkinnan tavoitteena on ennen kaikkea tuottaa pelastustoimelle tietoa ja kehittämissuosituksia, jotta vastaavanlaisilta onnettomuuksilta vältytään. Suosituksen tähtäävät erityisesti pelastustoimen henkilöstön työturvallisuuden ja moniviranomaistilanteiden johtamisen parantamiseen, erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen kertoo.

Kuusi suositusta koskevat mm. viestintää, koulutusta ja ensihoidon osaamisen hyödyntämistä

Tutkintalautakunta toteaa johtopäätöksissään esimerkiksi, että pelastustoimen henkilöstön tuntemusta rakennusten sortumakäyttäytymisestä tulee lisätä. Lautakunta suosittaakin, että Pelastusopisto täydentää tältä osin pelastustoimen tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä sopimushenkilöstön koulutusta.

Huomiota on myös kiinnitettävä eri viranomaisten välisen viestinnän parantamiseen onnettomuustilanteen muuttuessa oleellisesti. Lautakunnan suositus on, että sisäministeriö valmistelee yhteistyöviranomaisten kanssa viestinnän toimintamallin, jota käytetään poikkeuksellisissa tilanteissa.

Tutkintalautakunnan suositukset kokonaisuudessaan:

  1. Pelastuslaitokset tarkastavat ja tarvittaessa korjaavat etä- ja tilannepaikan johtamismallejaan ja johtovastuun siirtämistä siten, että johtovastuun siirtäminen tukee pelastustoiminnan tehokasta johtamista. Tutkintalautakunta suosittaa myös, että Pelastusopisto tukee pelastuslaitoksia tarjoamalla täydennyskoulutusta aiheeseen liittyen.
  2. Pelastusopisto täydentää pelastustoimen tutkintokoulutusta, täydennyskoulutusta sekä sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmää siten, että sortumavaara huomioidaan onnettomuuspaikan riskien arvioinnissa aiempaa kattavammin.
  3. Sisäministeriö valmistelee yhteistyöviranomaisten kanssa viestintää koskevan toimintamallin, jota käytetään poikkeuksellisissa tilanteissa. Toimintamallin pitää olla yksinkertainen ja sen tulee herättää kaikkien onnettomuustilannetta hoitavien viranomaisten huomio tilanteen muuttumiseen.
  4. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää yhdessä sisäministeriön kanssa ensihoidon pätevyyden omaavien pelastustoimen henkilöiden tehokkaan käytön tilanteissa, joissa ensihoitoyksikkö on vasta matkalla kohteeseen.
  5. Pelastuslaitosten tulee lisätä harjoitussuunnitelmiin ja -toimintaan skenaarioita, joissa omaa henkilöstöä joudutaan pelastamaan tilanteen muuttuessa äkillisesti.
  6. Pelastuslaitokset ottavat käyttöönsä yhteistyössä sisäministeriön kanssa yhteisen työturvallisuuden raportointijärjestelmän. Tietoja työturvallisuuden poikkeamista tulee voida jakaa kansallisesti kaikille pelastuslaitoksille, jotta voidaan estää ennalta vastaavien työtapaturmien syntymistä.

Lisätietoja:

tutkintalautakunnan puheenjohtaja, erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen, p. 0295 488 436, etunimi.sukunimi@govsec.fi 

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18