Ajankohtaisiin

Nuohousuudistuksen toimeenpano on sujunut hyvin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2020 16.06
Uutinen
Mies sytyttää takkaa.

Nuohouspalvelut uudistuivat vuoden 2019 alussa, kun piirinuohousjärjestelmä ja siihen liittynyt hintasääntely loppuivat. Nuohousuudistuksen siirtymäaikana ja heti sen jälkeen ei ole tullut ilmi mitään sellaista, joka kertoisi isoista ongelmista nuohouspalvelujen saatavuudessa tai hinnoittelussa. Nuohouspalvelut näyttäisivät toimivat pääsääntöisesti niin kuin ennenkin.

Suomessa on nyt käytössä nuohouspalvelujen vapaa tarjonta, jolloin kuluttajat saavat itse valita nuohouspalvelut haluamaltaan yritykseltä. Hintasääntelyn päättymisen johdosta nuohoushintojen esittämiseen ja kysymiseen ennen palvelun tilaamista tulee kiinnittää huomiota.
Säädösmuutokset kohdistuivat pääosin nuohousyrityksiin, muut nuohoussääntelyyn sisältyvät asiat kuten kiinteistöjen nuohousvelvoite ja nuohousvälit säilyivät entisen kaltaisina.

Seurantaryhmä seuraa nuohousuudistuksen toimeenpanoa

Sisäministeriö asetti alkuvuodesta 2019 nuohousuudistuksen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata säädösmuutosten toimeenpanoa, tukea nuohoukseen liittyvää valtakunnallista viestintää sekä kerätä tietoa nuohousuudistuksen toteutumisesta ja vaikutuksista. Eduskunta edellytti, että ryhmä seuraa erityisesti nuohousuudistuksen vaikutuksia paloturvallisuuteen sekä nuohouspalvelujen saatavuuteen, hintaan ja laatuun.

Seurantatietoja pyritään keräämään mahdollisimman monipuolisesti muun muassa viranomaisten valvontatietojen, tulipalotilastojen ja kyselytutkimusten avulla. Koska nuohouspalveluja käytetään joko vuoden tai kolmen vuoden välein, kokemukset nuohouspalveluista kertyvät vähitellen ja mahdolliset muutokset näkyvät hitaasti esimerkiksi nokipalotilastoissa tai uusien toimintatapojen omaksumisessa.

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton syksyllä 2019 jäsenistöilleen suunnatuilla seurantakyselyillä on kartoitettu ensimmäistä kertaa asiakaskokemuksia vuonna 2019 toteutuneista nuohouksista. Kyselytulosten mukaan nuohouspalvelujen saatavuus on pysynyt ennallaan, nuohouksen kustannukset ovat pääosin samalla tasolla kuin aiemmin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Kyselyvastauksien mukaan vain noin puolet asiakkaista varmistui nuohouspalvelun hinnasta ennen palvelun tilaamista. Tämä on tulkittavissa niin, että kuluttajilla on suuri luottamus nuohouspalvelun kohtuulliseen hintatasoon. Toisaalta kuluttajan keino hillitä kustannustason nousua on nimenomaan kysyä palvelun hintaa etukäteen.

Vielä on liian aikaista arvioida nuohousuudistuksen todellisia vaikutuksia, sillä niin nuohousyritysten kuin nuohouspalvelujen käyttäjien mukautuminen uusiin toimintatapoihin vie aikaa. Nuohouksesta viestimiseen tulee panostaa jatkossakin, jotta nuohous muistetaan tilata ja nuohouspalveluille on kysyntää jatkossakin.   

Lisätietoja:
yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14