Takaisin

Nuohousuudistuksen linjausten tarkoitus valmistua marraskuussa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2016 11.57
Uutinen

Osana nuohousta koskevan sääntelyn uudistamishanketta kesän aikana on pidetty työpaja sekä nuohoojien että pelastuslaitosten edustajien kanssa. Tilaisuuksissa keskusteltiin nuohouksen nykytilasta sekä arvioitiin mahdollisia säädösmuutosten vaikutuksia muun muassa nuohousyrittäjyyteen, viranomaistoimintaan ja paloturvallisuuteen.

Parhaillaan valmistellaan tarkemmin piirinuohouksesta luopumisen vaikutuksia tulevan sääntelyn yksityiskohtiin. Valmistelun ja vaihtoehtojen lähtökohtana on, että kiinteistöjen nuohousvelvoite säilyisi nykyisen kaltaisena ja nuohouspalvelut hankittaisiin jatkossakin ammattitaitoiselta palveluntuottajalta. Tavoitteena on, että nuohousuudistuksen valmistelulinjaukset valmistuvat viimeistään marraskuussa.

Marras-joulukuussa järjestettävässä kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa keskustellaan yksityiskohtaisemmin uudistuksen sisällöstä. Tilaisuudessa on tarkoitus erityisesti pohtia nuohoussääntelyn uudistamisen vaikutuksia nuohouspalveluiden käyttäjien eli pientalojen omistajien ja haltijoiden sekä taloyhtiöiden näkökulmasta.

Esitys nuohousta koskevista pelastuslain muutoksista on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle tammikuussa 2017.

Lisää nuohoushankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/nuohous

Lisätietoja

yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat