Takaisin

Nuohoojat pohtivat työpajassa yritystoiminnan edellytyksiä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2016 12.49
Uutinen

Sisäministeriö järjesti 15. kesäkuuta työpajan nuohoojille. Tilaisuudessa keskusteltiin nuohouksen nykytilasta ja mahdollisten säädösmuutosten vaikutuksista nuohousyrityksille. Työpaja oli osa sisäministeriössä käynnissä olevaa hanketta nuohousta koskevan sääntelyn uudistamiseksi.

Vilkkaassa keskustelussa nousivat esille niin nykyjärjestelmän heikkoudet kuin vahvuudet. Odotetusti keskustelu kulminoitui nuohouspalveluiden hintaan sekä nuohouspalveluiden saatavuuden ja tarjonnan vaihteluun eri alueilla. Käydyssä keskustelussa sivuttiin myös nuohoojan identiteettiä ja ammattiylpeyttä.

Tilaisuuden joitakin huomioita olivat:

- Piirinuohousjärjestelmän lopettaminen on iso muutos nykyisten nuohousyrittäjien toimintaympäristöön. Muutoksen kaikkia vaikutuksia on vaikea arvioida.

- Nuohousyrittämisen kannattavuus on hintasäännellyssä piirinuohouksessa perustunut siihen, että nuohooja on voinut suunnitella, missä järjestyksessä alueen kiinteistöt nuohotaan. Nuohouksen muuttuessa tilausperusteiseksi yrittämisen kustannukset nousevat ja kustannustennousu siirtyy asiakkaalta perittäviin nuohoushintoihin esim. matkakustannusten muodossa.

- Nuohousalan toimijat ovat pieniä mikroyrityksiä, joista noin kolme neljästä yrittäjästä toimii yksin. Yli puolet nykyisistä nuohouspiireistä on hyvin pieniä, joissain on alle 500 kerran vuodessa nuohottavaa kiinteistöä.

- Nykyiset nuohouksen hinnoitteluperusteet ovat jäykät, eivätkä kannusta joustavuuteen nuohouspalveluiden tarjoamisessa esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin. Hinnoitteluperusteista johtuen nuohouspalveluiden kysyntää ei myöskään voida ohjata jakautumaan tasaisemmin vuoden ympäri. Sesonkiaikoina, kuten syksyisin ennen lämmityskauden alkua, nuohousyrittäjät eivät pysty vastaamaan kohonneeseen kysyntään.

- Alan nuohoojapula uhkaa pahentua lähivuosina nuohoojien eläköitymisen ja uusien oppisopimuskoulutettavien vähentyneen lukumäärän vuoksi.

Lisää nuohoushankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/nuohous

Lisätietoja

yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, etunimi.sukunimi@intermin.fi