Ajankohtaisiin

Muutokset nuohouksessa puhuttavat sekä kiinteistöjen että nuohoojien edustajia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2016 8.47
Uutinen

Sisäministeriö järjesti 8. joulukuuta kuulemistilaisuuden sidosryhmille nuohousta koskevan sääntelyn uudistamisesta. Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti nuohoussääntelyn keventämisen vaikutuksista nuohouspalveluihin. Kiinteistöjen kannalta tärkeintä on laadukkaiden ja kohtuuhintaisten nuohouspalveluiden saatavuus. Syrjäseuduilla palveluiden puutteet ja pitkät etäisyydet koskevat kaikkia aloja.

Piirinuohouksen loppumisen myötä nuohouspalveluyritysten elinkeinonharjoittamista koskeva sääntely kevenee. Tämän uskotaan helpottavan uusien yrityksien markkinoille pääsyä ja mahdollistavan erityisesti sivutoimisen nuohoamisen. Muutoksilla pyritään turvaamaan ammattitaitoisten nuohouspalveluiden saatavuus tulevaisuudessa ilman, että kuitenkaan säädettäisiin nuohousyrityksille uusi lupa- tai ilmoitusmenettely.

Nykyisin kiinteistöille on säädetty velvoite huolehtia tulisijojen ja hormien nuohouksesta. Kiinteistöjen paloturvallisuuden varmistamiseksi nuohousvelvoitteesta on suunniteltu säädettävän jatkossa nykyiseen tapaan. Vilkkaassa keskustelussa tuotiin esille, että nuohousvelvoitteesta säädettäessä tulisi säätää myös nuohoustyön sisällöstä ja dokumentoinnista. Nuohouksen määrävälien säätelyn osalta toisaalta toivottiin tarveharkinnan lisäämistä sekä toisaalta selkeiden määrävälien säilyttämistä.

Kuulemistilaisuudessa kävi ilmi, että muutostilanne huolestuttaa sekä kiinteistöjen että nuohoojien edustajia. Kiinteistöjen valinnanvapauden lisääminen ja hintasääntelyn poistaminen koettiin edistettäväksi asiaksi, kunhan muutokset eivät heikennä paloturvallisuutta ja vähennä nuohouspalveluiden käyttämistä. Muista poiketen Nuohousalan Keskusliitto ei kannata sääntelyn keventämistä. Nuohousalan Keskusliitto esittää muun muassa nykyisen piirinuohouksen tilalle alueellisia toimilupia, jotka päättäisi maakunta.

Valmistelua jatketaan huomioiden kuulemistilaisuudessa esiin tulleet kommentit. Esitys nuohousta koskevista pelastuslain muutoksista on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle tammi-helmikuussa 2017.

Lisää nuohoushankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/nuohous

Lisätietoja
yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat

Rekan lastaus. Tiedote
Varautumisessa tulee huomioida myös veden saatavuus. Tiedote
Etelä-Savo Pelastustoimi, 7.11.2022 16:18
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 31.10.2022 15:31