Takaisin

Ministeri Risikko: Laadukas pelastustoimi perustuu vahvaan ammattitaitoon

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2017 9.00
Tiedote 51/2017

Pelastustoimen uudistus tarvitsee tuekseen koulutusta, ammattitaitoa ja osaamisen kehittämistä. Uudistus ei onnistu ilman osaavia tekijöitä, sisäministeri Paula Risikko sanoi avatessaan palokuntalaisten Jehu-maljakilpailut 20. toukokuuta Hämeenkyrössä. Ministeri Risikko toimii kilpailun suojelijana.

Pelastustoimen strategiassa 2025 tunnistettuja toimintaympäristön muutostekijöitä ovat muun muassa kansainvälisen toimintaympäristön muuttuminen, kuten epävakaus EU:n lähinaapurustossa, hybridiuhkat, vakavien luonnononnettomuuksien riski, väestö- ja aluerakenteen muutokset sekä talouden niukkeneminen.

Pelastusalan koulutuksen on vastattava yhä paremmin toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin.

- Osaamisen kehittämisellä on suora yhteys työn tuloksellisuuteen ja työn hallintaan. Henkilöstön osaamista kehittämällä varmistetaan laadukkaat palvelut ja pelastustoimen jatkuva uudistuminen.

Kilpailut ovat hauska ja yhteishenkeä vahvistava tapa parantaa ja testata osaamista.

- Tutkimusten mukaan palokuntalaisia motivoi toimintaan etenkin oppimishalu, itsensä kehittäminen ja auttamisen halu. Osallistuminen Jehu-maljakilpailuihin on hyvä keino kehittää osaamista palokuntatiedoissa ja -taidoissa. Yhteisöllinen kilpailutoiminta lisää myös yhdessä tekemistä ja oppimista.

Jehu-maljakilpailu on palokuntien Suomen mestaruus -kilpailu, jossa mitellään sammutus- ja pelastustaidoissa sekä pelastuskaluston käytössä. Kilpailun järjestää tänä vuonna Pirkanmaan pelastuslaitos. Kilpailuun osallistuu vuosittain noin 35 palokuntaa ja 250 kilpailijaa.

Lisätietoja

Erityisavustaja Juuso Rönnholm, p. 050 574 1504, juuso.rönnholm@intermin.fi