Takaisin

Ministeri Räsänen: Suuronnettomuuksiin varautumista pitää suunnitella ja harjoitella

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2014 14.53
Tiedote

- Suuronnettomuuden hallinta edellyttää monien viranomaistahojen ja vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyötä. Jotta yhteistyö toimisi tehokkaasti, on tärkeää että tilanteen hallintaa harjoitellaan myös ennen onnettomuutta, sanoi sisäministeri Päivi Räsänen Hyvinkään suuronnettomuuspäivillä tänään.

Räsänen painotti, että ei ole oleellista, millaisen onnettomuuden hallintaa harjoitellaan, vaan tärkeintä on yhdessä harjoittelemalla löytää toimintaa heikentävät puutteet ja korjata ne yhdessä. Suuronnettomuuspäivien teemaksi on tänä vuonna valittu toiminta raideliikenneonnettomuuksissa.

- Suuret potilasmäärät ja junien suuri massa tekevät pelastustoiminnan onnettomuuspaikalla erittäin vaikeaksi. Lisäksi junaonnettomuudet tapahtuvat usein hankalien liikenneyhteyksien päässä, kaukana paloasemista ja ambulansseista. Koska onnettomuuden hallintaan tarvitaan erittäin paljon resursseja, ovat viestiliikenteen järjestäminen ja tilannekuvan muodostaminen alkuvaiheessa erittäin haasteellisia, Räsänen toteaa.

Johtosuhteita ei muuteta häiriötilanteen vakavuuden perusteella

Erilaisissa vakavissa vaara- ja onnettomuustilanteissa tulee yleisjohtajuuden ja toimivaltasuhteiden olla selvät ja toimivat. Ministeri Räsänen painottaa, että johtosuhteita ei tule muuttaa normaalista häiriötilanteissa niiden vakavuuden tai laajuuden perusteella, vaan asianomainen toimivaltainen viranomainen johtaa ja vastaa häiriötilanteen hoitamisesta sen laajuudesta riippumatta.

- Kiireettömissäkin tapauksissa tarvitaan yleisjohto, jolla varmistetaan kaikista tehtävistä huolehtiminen, sujuva yhteistoiminta, tilannekuvan ylläpito sekä viestintä, hän toteaa.

Suuronnettomuudet ovat onneksi hyvin harvinaisia. Harvinaisuus johtaa kuitenkin siihen, että meillä ei ole rutiinia tämän tyyppisistä tehtävistä. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota varautumisen suunnitteluun. Suunnittelun tulee pohjautua päivittäisiin, käytössä oleviin resursseihin ja siinä tulee huomioida tilanteiden hoitamiseen osallistuvat eri viranomaiset ja heidän toimintaedellytykset. On tärkeää, että kaikilla toimijoilla on selkeät, ennalta määritellyt roolit, jotka ovat selkeästi koulutetut ja ohjeistetut.

- Yksi keskeinen harjoittelun muoto suuronnettomuuksiin varautumisessa on pienempien onnettomuuksien kautta tapahtuva jatkuva oppiminen. Jo pienen liikenneonnettomuuden hoitaminen on usean viranomaisen yhteistoimintaa vaativa tehtävä. Jokainen, pienikin onnettomuus on siis samalla oppimistilanne, josta saamme arvokasta osaamista ja kokemusta, Räsänen sanoo.

Ministerin puhe kokonaisuudessaan löytyy täältä:
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/puheet

Lisätietoja:
erityisavustaja Niklas Andersson, 0295 488 213

Uusimmat