Ajankohtaisiin

Ministeri Räsänen: Pelastustoimen alueellistamisesta hyötyä kansalaisille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2012 7.02
Tiedote -

Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan pelastustoimen pitkäjänteisestä kehitystyöstä hyötyvät kaikki. – Kansalaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat monet seikat, joista pelastustoimen ja poliisin palvelujen luotettavuus ja saatavuus ovat tärkeysjärjestyksen kärkipäässä, totesi ministeri Räsänen puhuessaan tänään Suomen Palopäällystöliiton syysopintopäivillä Vierumäellä.

Pelastustoimessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutettu sarja uudistuksia, jotka ovat muuttaneet toimialaa merkittävästi. Ehkä näkyvin muutos on siirtyminen pelastustoimen rakenteessa kuntakohtaisuudesta alueelliseen järjestämisvastuuseen. Pelastustoimintaa on kehitetty onnettomuuksien ennalta ehkäisevään suuntaan ja yhteiskunnan keskeisten toimijoiden välistä valmius- ja varautumisyhteistyötä edistävään suuntaan.

– On ilo todeta, että tehokkuuden lisäämisessä on todella onnistuttu. Pelastustoimen voimavarat, henkilöstö, ammatillinen osaaminen ja kalusto, ovat parhaassa mahdollisessa käytössä, ministeri arvioi. Tuoreen tutkimuksen mukaan pelastustoimen palvelutaso onnettomuuksien ehkäisyssä on alueellistamisen jälkeen parantunut olennaisesti. Vuodesta 2001 vuoteen 2010 keskimääräinen toimintavalmiusaika parantunut kaikilla tutkimuksessa mukana olleilla pelastustoimen alueilla. Erityisesti toimintavalmiusaikaa on kyetty lyhentämään Keski-Suomessa.

Tulevalle kehitykselle taloudellinen tilanne asettaa haasteita. Pelastuslaitoksen on kyettävä huolehtimaan perustehtävistään onnettomuuksien ehkäisyssä ja järjestämään asianmukaisesti alueellaan tarvittava pelastustoiminta. Seuraavaksi pyritään saamaan hyväksi havaitut yhdenmukaiset toimintamallit käyttöön koko maassa. Tätä tavoitellaan valtakunnallisen kumppanuusverkoston avulla.

– Yhdenmukaisuus on erityisen tärkeää silloin, kun on kyse toiminnasta, joka edellyttää kansalaisten yhdenvertaista kohtelua, ministeri muistuttaa. Pelastustoiminta edellyttää samanlaista lakien, asetusten ja annettujen ohjeiden tulkintaa koko valtakunnan alueella. Kaikkia pelastuslaitoksia hyödyttäviä hankkeita ovat esimerkiksi toimintavalmiuden, palvelutasopäätöksen valmisteluun sekä valvontasuunnitelmiin, erheellisiin paloilmoitinhälytyksiin ja palontutkintaan liittyvä kehittäminen.

Ministeri Räsäsen koko puhe on saatavilla: www.intermin.fi/puheet

Lisätietoja: valtiosihteeri Marjo Anttoora, 071 878 8202

Sisäministeriön tiedote ”Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen” -tutkimuksen julkistamistilaisuudesta: http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/pelastustoimi/1/0/pelastustoimen_alueellistaminen_paransi_palvelutasoa

Päivi Räsänen