Takaisin

Ministeri Mykkänen: vammaisten turvallisuustyöhön tarvitaan viranomaisia, vammaisneuvostoja, järjestöjä ja yrityksiä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2019 14.48
Tiedote 22/2019
Ambulanssi

Onnettomuustilanteiden pelastusmalleja kehitettäessä on tärkeää huomioida myös erityisessä tarpeessa olevat ihmiset, kuten vammaiset. Pelastustoimen tilastojen mukaan vammaisia tavattiin yli 50:ssä onnettomuustilanteessa viime vuonna eri puolilla Suomea. Luku on todennäköisesti tätä huomattavasti suurempi, sillä tilastointi vaihtelee.

– Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Turvallisuuden taso tai tunne ei ole kuitenkaan yhdenvertainen kaikille. Sisäministeriön teetättämä tutkimus turvallisuuden toteutumisesta eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta viime vuonna osoitti esimerkiksi, että väkivallan kokeminen on vammaisille henkilöille huomattavasti yleisempää kuin valtaväestölle. Lisäksi vammaiset henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa onnettomuustilanteissa, sisäministeri Kai Mykkänen sanoi Mutual Trust -hankkeen päätösseminaarissa Helsingissä 20. maaliskuuta.

Hankkeen teema on "kaikki pelastetaan". Hankkeen puitteissa on kehitetty toimintamalleja onnettomuustilanteisiin, joissa pelastettavana on toimintakyvyltään heikommassa asemassa olevia. Yleensä onnettomuustilanteissa kohdattavat vammaiset tai muutoin toimintakyvyltään vajavaiset ihmiset ovat vaativampia pelastettavia.

– On tärkeää, että hankkeessa luodut toimintamallit saadaan arjessa käytäntöön ja osaksi muun muassa turvallisuusviranomaisten koulutusta. Erityistarpeissa olevien ihmisten turvallisuustyöhön tarvitaan kuitenkin viranomaisten, kuten poliisin, pelastuksen ja rajan, lisäksi täälläkin paikalla olevia vammaisjärjestöjä, vammaisneuvostoja, pelastusalan järjestöjä ja yrityksiä, ministeri Mykkänen sanoo.

Tärkeintä on kuitenkin huolehtia siitä, että yhä harvempi ihminen ylipäätään joutuu onnettomuustilanteisiin. Tässä ennaltaehkäisyllä on merkittävä rooli.

– Hätä- ja pelastustilanteiden lisäksi on tänään ja tulevaisuudessa kiinnitettävä huomiota siihen, miten kehitetään asuin- ja toimintaympäristö niin turvalliseksi, ettei kenenkään ihmisen tarvitse kokea hätätilanteita. Vammaisten tai muutoin toimintakyvyltään vajavaisten ihmisten osalta tarvitaan laajaa yhteistyötä, jotta erityispiirteet tulevat riittävän laajasti huomioiduksi, sisäministeri Mykkänen toteaa.

Lisätietoja:
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539, titta.andersson-bohren@intermin.fi (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)

Uusimmat