Takaisin

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajaksi Tarja Wiikinkoski

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2013 11.51
Uutinen

Sisäasiainministeri on nimittänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajan virkaan ajalle 1.3.2013-28.2.2018 filosofian lisensiaatti Tarja Wiikinkosken. Wiikinkoski on toiminut viimeksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ja aikaisemmin myös Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa ylitarkastajana. Wiikinkoskella on lisäksi työkokemusta muun muassa tutkijan tehtävistä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä, erikoistutkijan tehtävistä Pelastusopistolla sekä lääninterveystarkastajan ja yliterveystarkastajan tehtävistä ympäristöterveydenhuollossa.

Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan. Lisäksi aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualue huolehtii eräistä muista pelastuslaissa säädetyistä tehtävistä sekä aluehallintovirastoista annetussa laissa säädetyistä muun muassa varautumiseen ja valmiussuunniteluun liittyvistä tehtävistä.

Uusimmat