Takaisin

Kriisinhallintakeskuksen johtajaksi haki 38 henkilöä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2016 17.01
Tiedote

Tiedotetta korjattu: Tiedotteesta poistettu kolmen hakijan nimi 1.11.2016

Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) johtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 38 hakemusta. Paikkaa hakivat yleisesikuntaupseeri Jorma Ala-Sankila, kone- ja tuotantoinsinööri Tiina Alho,valtiotieteiden maisteri Antti Karttunen, yleisesikuntaupseeri Reima Helminen, yleisesikuntaupseeri Timo Hämäläinen, yleisesikuntaupseeri Ari Jussila, Master of Science Marja-Leena Juujärvi, upseeri Markku Kauppinen, yleisesikuntaupseeri Lasse Kivinen, kansainvälisten suhteiden asiatuntija Anna Kiviniitty, hallintotieteiden maisteri Ilpo Kortelainen, filosofian tohtori Jukka Leinonen, hallintotieteiden maisteri Saku Linnanmurto, sotatieteen maisteri Erkki Lyly, oikeustieteen maisteri Jarmo Metsävainio, sairaanhoitaja AMK Juha Nevalainen, valtiotieteiden maisteri Maarit Nikander, Master of Engineering Marko Noronen, Master of Laws Arto Parviainen, insinööri YAMK Hannu Pekkala, yleisesikuntaupseeri Erkki Pekonen, tradenomi Timo Perttunen, merikapteeni AMK Antti Rautava, kauppatieteiden kandidaatti Oke Rouhe, tieto- ja viestintätekniikan insinööri AMK Pekka Räsänen, yleisesikuntaupseeri Marko Saareks, oikeustieteen kandidaatti Satu Seppänen, tradenomi YAMK Peter Sund, upseeri Otto Sunell, Master of Science Aarno Suonio, oikeustieteen maisteri Juho Särkilä, yleisesikuntaupseeri Petteri Taitto, hallintotieteiden maisteri Mia Tuominen, yleisesikuntaupseeri Unto Usvasalo, poliittisen historian dosentti ja valtiotieteiden tohtori Johanna Valenius. Kolme hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Kriisinhallintakeskuksen johtajan virka tulee avoimeksi 1.1.2017 lukien. Kriisinhallintakeskuksen johtajan nimittää sisäministeriö. Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi.

Kriisinhallintakeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa Kriisinhallintakeskuksen toimintaa ja vastata Kriisinhallintakeskuksen toiminnasta, kehittämisestä, toimintaedellytyksistä sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Tehtävään kuuluu lisäksi aktiivinen osallistuminen Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallinnan alan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen.

Kuopiossa Pelastusopiston yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) on siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoimen osaamiskeskus. Sen päätehtäviä ovat asiantuntijoiden koulutus ja rekrytointi kansainvälisiin siviilikriisinhallinta- ja pelastustoimen tehtäviin, logistisista ja materiaalisista valmiuksista vastaaminen sekä alaan liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Sisäministeriö vastaa Kriisinhallintakeskuksen tulosohjauksesta.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 456 1012
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 040 720 2216

Uusimmat