Takaisin

Kolmikantainen meripelastusharjoitus 22.10.2013 Dark Dimensions

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2013 13.41
Uutinen

Rajavartiolaitoksen tiedote 22.10.2013

Suomen Rajavartiolaitoksen meripelastustoiminta on kansainvälisesti arvostettu kokeneen ammattitaitoisen henkilöstön, teknisesti huipputasoisen kaluston ja tehokkaan yhteistyökyvyn kokonaisuus ja se on Itämeren tehokkainta. Suomalainen meripelastusosaaminen on myös haluttu vientituote kansainvälisessä meriturvallisuusviranomaisten koulutusyhteistyössä. Suomalaista meripelastusosaamista käytetään säännöllisesti kansainvälisissä pelastusoperaatioissa, kuten lähiaikoina jälleen Välimerellä.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita seuraamaan Suomen, Viron ja Venäjän yhteistoimintaa meripelastuksessa 19. kolmikantaharjoituksessa syksyisellä merellä ja meripelastuksen johtokeskuksessa.

Dark Dimensions - harjoitus testaa kansainvälisen pintaetsintäoperaation tehokkuutta pimeäolosuhteissa, lisäksi tehtävänä on suorittaa kaksi samanaikaista meripelastustehtävää. Pintaetsintää pimeässä harjoitellaan ensimmäistä kertaa Suomessa kansainvälisessä yhteisharjoituksessa.

Harjoituspaikkana on Sipoon Eestiluodon eteläpuolinen merialue Suomen meripelastusvastuualueella. Harjoitusta johdetaan Suomenlahden merivartioston johtokeskuksessa (MRSC Helsinki) Katajanokalla.

Suomen Rajavartiolaitoksesta harjoitukseen osallistuvat MRSC Helsingin lisäksi meripelastushelikopteri, Vartiolaiva Merikarhu ja Glosholmenin merivartioasema. Virosta ja Venäjältä harjoitukseen osallistuvat vartiolaivojen ja helikoptereiden lisäksi Tallinnan ja Pietarin meripelastuskeskukset sekä Venäjän Rajavartiopalvelun johtokeskus.

Suomi-Viro-Venäjä kolmikantayhteistyön taustaa

Kolmikantayhteistyö aloitettiin vuonna 1994 Suomen aloitteesta. Tarve Suomenlahden itäisen osan kolmen rantavaltion yhteistyöhön syntyi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Suomella ja Venäjällä oli jo tiiviit yhteistyösuhteet ja Viron itsenäistyttyä oli luontevaa että Viro osallistuu myös yhteisen rajavalvonta- ja meriturvallisuusjärjestelmän rakentamiseen. Näkyvin ja konkreettisin sektori yhteistyössä on ollut meripelastus. Joka vuosi järjestetään näiden kolmen maan yhteinen meripelastusharjoitus.
 

Rajavartioviranomaisten yhteistyön tarkoitus on lisätä Itämeren alueen turvallisuutta erityisesti Suomenlahden alueella. Yhteistyötä on laajennettu meripelastuksen ja rajaturvallisuuden lisäksi ympäristönsuojeluun ja kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan.