Ajankohtaisiin

Kerro mielipiteesi otakantaa.fi:ssä pelastustoimen vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmästä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2014 14.03
Uutinen

Sisäministeriö on käynnistänyt otakantaa.fi:ssä kyselyn pelastustoimen sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmästä. Kysely on avoinna 30.9.2014 saakka. Kysely pohjautuu sisäministeriön pelastusosaston teettämään kokonaisselvitykseen.

Selvityksessä esitetään kahta vaihtoehtoista mallia koulutuksen toteuttamiseksi. Mallissa A Pelastusopisto vastaa koulutuksesta ja mallissa B koulutuksesta vastaa Suomen Pelastusalan keskusjärjestö (SPEK).

Keskeisimmiksi kehitystarpeiksi selvityksessä nousivat koulutuksen ohjauksen ja valvonnan tehostaminen, koulutuksen järjestämismallin uudistaminen, koulutusjärjestelmän sisällön ja rakenteen uudistukset sekä kustannusvaikutusten kartoittaminen koulutusjärjestelmän taloudellisuuden varmistamiseksi.

Pelastustoimen tehtäviä hoitaa Suomessa vajaat 5000 päätoimista henkilöä sekä vajaat 15 000 sivutoimista ja vapaaehtoista henkilöä. Lähes jokaisen pelastuslaitoksen alueella suurten taajamien ulkopuolella varsinaisen pelastustoiminnan toimintavalmius perustuu pääosin tai kokonaan sivutoimiseen tai vapaaehtoiseen henkilöstöön perustuviin palokuntamuotoihin.

Pelastuslaitoksen voimavaroina toimii 730 vapaaehtoisen palokunnan, sivutoimisten ja teollisuuspalokuntien sekä paikallisyhdistysten verkosto. Nämä hoitivat itsenäisesti noin 15 % ja osallistuivat noin puoleen maamme pelastustehtävistä vuonna 2010.

Kerro mielipiteesi selvityksen toimenpide-ehdotuksista ja kehitystarpeista otakantaa.fi:ssä

Lisätietoja: ylitarkastaja Jouni Pousi 0295 488 453