Takaisin

Kehysratkaisu turvaa poliisin toiminnan vuonna 2019

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2018 20.45
Tiedote 40/2018

Hallitus päätti kehysriihessä osana julkisen talouden suunnitelmaa sisäministeriön hallinnonalan resursseista vuosille 2019–2022. Sisäisen turvallisuuden viranomaisten toiminta turvataan maltillisilla lisäyksillä erityisesti poliisin ja Rajavartiolaitoksen voimavaroihin. Noin 18 miljoonan euron määrärahalisäys vuodelle 2019 ja noin 16,4 miljoonan euron lisäykset seuraaville vuosille mahdollistavat poliisien määrän säilyttämisen nykytasolla 7200 poliisissa.

- Nyt päätetyt lisäykset mahdollistavat poliisien määrän säilyttämisen nykytasolla 7200 poliisissa vuonna 2019, sisäministeri Kai Mykkänen toteaa.

Lisäksi poliisi saa vuoden 2020 alusta 2 miljoonan euron määrärahan uusiin esitutkintavelvoitteisiin. Suojelupoliisi saa 10 miljoonan euron lisämäärärahan tiedustelulain toimeenpanoon.

Rajavartiolaitos kohdentaa voimavaroja Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Rajavartiolaitoksen 21,1 miljoonan euron yhteenlasketusta resurssilisäyksestä vuosien 2019–2022 aikana kohdistetaan kehyskauden loppuvuosina noin viisi miljoonaa euroa erityisesti Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusten sujuvuuteen ja EU:n lisävaatimuksiin rajatarkastuksille.

- Sujuvat rajatarkastukset Helsinki-Vantaan lentoasemalla ovat tärkeä valtti kilpailussa muiden kenttien kanssa. Jos Rajavartiolaitos ei pysty vastaamaan matkustajamäärien kasvuun, liikenne alkaa siirtyä muille kentille Suomen ulkopuolelle, ministeri Mykkänen sanoo.

Hallitus päätti myöntää lisärahaa pelastustoimen ICT-järjestelmien ohjaukseen. Pelastustoimi siirtyy vuoden 2020 alusta maakuntien tehtäväksi, jota sisäministeriö ohjaa. Tarkoitus on parantaa pelastustoimen yhtenäisyyttä koko maassa. Pieni lisämääräraha ohjataan myös sopimuspalokuntien koulutuksen uudistamiseen.

Hätäkeskuspäivystäjien koulutukseen tälle vuodelle lisätty 265 000 euron määräraha muuttuu pysyväksi, jotta hätäkeskuksiin saadaan riittävästi pätevyysvaatimuksen täyttävää työvoimaa.

Turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen laskee vastaanottokustannuksia

Maahanmuuttoviraston määräraha pienenee 15 miljoonalla eurolla vuonna 2019, koska turvapaikanhakijoiden määrä on edelleen laskenut. Vuonna 2019 Suomeen arvioidaan tulevan
4 000 turvapaikanhakijaa. Vaikka turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut kahtena viime vuonna, vastaanottokeskuksissa on edelleen vuonna 2015 tulleita turvapaikanhakijoita, joiden turvapaikkaprosessi on kesken.

Pitkän aikavälin säästötavoitetta huojennettiin turvallisuusviranomaisten osalta

Hallitus päätti kehysriihessä vuosittaisesta valtionhallinnon 0,5 prosentin säästötavoitteesta vuodesta 2020 alkaen. Sisäministeriön, oikeusministeriön ja puolustusministeriön osalta tavoitetta päätettiin kuitenkin huojentaa 0,3 prosenttiin. Säästö tarkoittaa kumuloituessaan 30 miljoonan euron leikkausta sisäministeriön hallinnonalan toimintamenoista vuoteen 2029 mennessä. Alkuperäisen 0,5 prosentin mukainen säästötavoite olisi ollut jopa 49 miljoonaa.

Pitkällä tähtäimellä niin poliisin kuin muiden sisäisen turvallisuuden viranomaisten resursseihin kohdistuu huojennuksesta huolimatta suuria säästöpaineita.

Tiedotteessa esitetyt luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen 13.4.2018.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019–2022: Hallitus vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta (Valtioneuvoston tiedote 11.4.2018)

Lisätietoja

osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 040 570 5124, jukka.aalto@intermin.fi
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 040 537 9897, kati.korpi@intermin.fi
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539 (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)

Uusimmat