Takaisin

Kansliapäällikkö Nerg: Vapaaehtoista pelastuspalvelutoimintaa tulisi voida hyödyntää vielä paremmin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2014 13.31
Tiedote

- Lukuisat vapaaehtoiset tekevät jo nyt tärkeää ja arvokasta työtä muun muassa vapaapalokunnissa ja esimerkiksi kadonneiden etsinnöissä. Heitä on myös poikkeusolojen ja varautumisen varalta suunnitelluissa järjestelmissä. Tänään julkistettu tutkimus kuitenkin osoittaa, että vapaaehtoista pelastuspalvelutoimintaa tulisi voida hyödyntää vielä paremmin, sanoi kansliapäällikkö Päivi Nerg vapaaehtoista pelastuspalvelutoimintaa käsittelevän tutkimuksen julkistustilaisuudessa16.12.

Vapaaehtoisresurssin saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin -tutkimuksessa havaittiin, että viranomaiset eivät ole juurikaan ottaneet kolmatta sektoria huomioon varautumisessaan. Vapaaehtoisten hyödyntäminen jää siis merkittävästi vähäisemmäksi kuin olisi mahdollista ja jopa tarkoituksenmukaista. Lisäksi vapaaehtoisten hyödyntämisessä onnettomuustilanteissa on suuriakin alueellisia eroja.

- Tutkimus muodostaa arvokkaan pohjan muun muassa Pelastustoimen strategia vuoteen 2025 -hanketyölle, joka käynnistyi viime viikolla. Myös sisäisen turvallisuuden strategiatyössä tämä asia otetaan huomioon. Huoli vapaaehtoisten saatavuudesta ja käytettävyydestä on kasvanut väestörakenteen muuttuessa. Niin autettavat kuin auttajat ovat vanhempia kuin ennen, Nerg toteaa.

Poikkeavissa tilanteissa erityinen tarve vapaaehtoisille

Viime vuosina laajat myrskytuhot ja niiden aiheuttamat alueelliset ja paikalliset häiriötilanteet ovat osoittaneet, että tavanomaisesta poikkeavissa tilanteissa tarvitaan laajamittaista ja joustavaa vapaaehtoisresurssien käyttöä. Nergin mukaan vastaavanlaista pohdintaa tehdään monessa muussakin EU-maassa.

- EU: n piirissä halutaan entistä enemmän lisätä vapaaehtoisten käyttöä ja parantaa kansalaisvalmiuksia, joilla taas on suuri merkitys todella suurissa onnettomuuksissa. Esimerkiksi laajamittaisten sähkökatkosten aikana on havaittu, että vanhusten ja vastaavien ryhmien huollosta on vaikea selviytyä ilman vapaaehtoisten panosta, Nerg sanoo.

Vapaaehtoisresurssin saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin -tutkimus:
www.spek.fi/vapaaehtoisresurssi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tiedote

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Päivi Nerg, 0295 418 803