Takaisin

Kaikissa 18 maakunnassa on jatkossa oma pelastuslaitos

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2016 20.41
Tiedote

Vuoden 2019 alusta aloittavat 18 maakuntaa järjestävät kukin pelastustoimen omalla alueellaan. Hallitus julkisti tänään 21. joulukuuta linjauksensa pelastustoimen uudistamiseksi. Käytännössä hallituksen linjaus tarkoittaa sitä, että pelastuslaitoksia on jatkossa 18. Alueellisia pelastuslaitoksia on tällä hetkellä 22.

Pelastustoimen uudistus on osa maakuntauudistusta ja sillä on yhteys sote-uudistuksen ensihoitoa koskeviin ratkaisuihin. Hallitus linjasi osana sote-ratkaisua, että kaikki 18 maakuntaa järjestävät ensihoidon, joten myös pelastustoimi on järjestettävä samoissa maakunnissa. Näin pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluja terveydenhuollolle. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 400 000 kiireellistä ensihoitotehtävää.

Aiemmin syksyllä lausuntokierroksella oli virkamiesesitys pelastustoimen järjestämisestä viidessä yliopistosairaalamaakunnassa.

- Saamissamme lausunnoissa kannatettiin laajasti 18 maakunnallista pelastuslaitosta. Myös ministeriön näkökulmasta 18 maakuntaa on hallinnollisesti selkeämpi, kun ei tarvita viiden laitokseen malliin sisältyneitä maakuntien yhteistyöalueita, sisäministeri Paula Risikko toteaa.

Valtion ohjaus vahvistuu

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa 18 maakunnan järjestelmässä, kun valtion ohjausrooli on tarpeeksi vahva. Vahva ohjaus toteutetaan siten, että valtioneuvosto hyväksyy pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet, ja sisäministeriö ohjaa suoraan 18 maakunnan pelastustointa. Valtioneuvosto voi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien keskittämisestä yhden tai useamman maakunnan hoidettavaksi.

Sisäministeriö valvoisi jatkossa pelastustoimen palvelutasoa. Uusi valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto (LUOVA) vastaisi pelastustoimen laillisuusvalvonnasta.

Sisäministeriö ja pelastuslaitokset valmistelevat parhaillaan pelastustoimen uudistusta. Pelastustoimen alueista ja valtion ohjauksesta säädetään tulevassa pelastustoimen järjestämislaissa. Pelastustoimen järjestämislaki on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi tammikuussa.

Pelastustoimen päätöksenteko ja tehtävät (kaaviokuva): http://www.intermin.fi/download/71408_Pelastustoimen_paatoksenteko_ja_tehtavat.pdf?fff4b85ad029d488

Lue lisää pelastustoimen uudistuksesta: www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus

Usein kysyttyjä kysymyksiä: http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus/ukk

Lisätietoja

pelastusylijohtaja Esko Koskinen, p. 0295 418840, etunimi.sukunimi@intermin.fi
kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 456 1012, etunimi.sukunimi@intermin.fi
hankejohtaja Taito Vainio, p. 0295 488 423, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat

Palomies ja Pelastuskoulun logo Tiedote
Helsinki Pelastustoimi, 1.12.2023 15:58
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 24.11.2023 13:51
Henkilökuva Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.11.2023 8:56
Kaksi miestä tietokoneen äärellä varastohallissa. Vasemmalla Pelastusopiston roll-up. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 17.11.2023 13:40
Mies istuu sohvalla ja katsoo kameraan. Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 9.11.2023 13:24