Takaisin

Hoitolaitosten poistumisturvallisuusselvityksillä varaudutaan vaaratilanteisiin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2014 13.47
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut asetuksen poistumisturvallisuusselvityksestä. Hoitolaitoksilla sekä palvelu- ja tukiasumisen kohteissa pitää olla poistumisturvallisuusselvitys. Siinä määritellään miten rakennuksen käyttötapa, asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden toimintakyky ja muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä. Asetus tulee voimaan 1.5.2014.

Hoitolaitoksilla tarkoitetaan sairaaloita, vanhainkoteja ja muuta laitoshuoltoa, suljettuja rangaistuslaitoksia ja muita näihin verrattavia kohteita. Palvelu- ja tukiasumisen kohteilla tarkoitetaan asumisyksikön muotoon järjestettyjä palvelu- ja tukiasuntoja, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi.

Tavoitteena helpottaa selvitysten laatimista ja yhdenmukaistaa käytäntöjä

Velvoite selvityksen laatimiseen on ollut pelastustoimen lainsäädännössä vuodesta 2004. Uudisrakentamisen osalta vastaava velvoite on ollut ympäristöministeriön antamissa rakentamismääräyksissä vuodesta 2002.

Asetuksella tarkennetaan pelastuslaissa säädetyn poistumisturvallisuusselvityksen sisältövaatimuksia. Tarkoituksena on helpottaa selvitysten laatimista ja edistää yhdenmukaisten käytäntöjen muodostumista. Asetus ei sisällä uusia velvoitteita toiminnanharjoittajille.

Poistumisturvallisuusselvityksen laatimisesta vastaa toiminnanharjoittaja. Pelastuslain mukaisesti toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina.

Poistumisturvallisuusselvitys pitää päivittää vähintään kolmen vuoden välein.

Lisätietoja:
yli-insinööri Kirsi Rajaniemi, 0295 488 432
ylitarkastaja Jarkko Häyrinen, 0295 488 436

Uusimmat