Takaisin

Hätäkeskusuudistus on parantanut hätäkeskustoiminnan tasoa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2013 12.28
Tiedote

Hätäkeskusuudistus on osoittanut toimivuutensa. Uudistusta arvioineen työryhmän mukaan hätäkeskustoiminnan tasoa on onnistuttu parantamaan.

Hätäilmoitusten vastausajat ovat lyhentyneet ja hätäkeskusten tukipalveluja yhteistyöviranomaisille on valtakunnallisesti yhdenmukaistettu. Alueellinen yhdenvertaisuus on säilynyt, sillä arviointiryhmän mukaan hätäkeskuksen sijainnilla ei ole merkitystä ilmoituksen vastaanoton ja hätäkeskuspalvelujen antamisen kannalta. Hätäkeskuspalvelujen saatavuus on parantunut, ja isommat hätäkeskukset kestävät häiriöitä pienempiä keskuksia paremmin. Hätäkeskusuudistus on johtanut koko viranomaisketjun toimintojen kehittämiseen ja toimintamallien valtakunnalliseen yhdenmukaistamiseen. Uudistus jatkuu edelleen.

Hätäkeskusuudistuksen arviointiryhmä luovutti loppuraporttinsa sisäministeri Päivi Räsäselle 11.6.2013.

Useita ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi

Jatkotoimenpiteiksi arviointiryhmä esittää, että turvallisuuden kannalta kriittisten järjestelmien rahoitus ja toimintaedellytykset varmistetaan. Lisäksi arviointiryhmä esittää, että pelastustoimi, poliisitoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi jatkavat toimintamallien yhdenmukaistamista ja yhteisten prosessien kehittämistä. Tehtävärajapintoja ja työnjakoa tulee edelleen selkiyttää.

Hätäkeskusuudistuksen onnistumisen kannalta ryhmä pitää tärkeänä, että valtion ja kuntien viranomaiset onnistuvat muissa samanaikaisissa uudistuksissa. Tämä edellyttää yhteistyötä ja vastuiden selkiyttämistä myös ministeriöiden välillä.

Henkilöstönäkökulmasta arviointiryhmä korostaa tulevaisuuden tarpeita ennakoivaa koulutuksen suunnittelua, henkilöstön jaksamisen tukemista sekä uudistuksen vaikutusten seuraamista.

Parhaillaan valmistaudutaan uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönottoon vuosina 2014 - 2015. Arviointiryhmä pitää tärkeänä järjestelmän riittävää testausta, ohjeistusten ajantasaisuutta, riittäviä resursseja ja koulutusta.

Arviointiryhmän tehtävänä oli seurata hätäkeskusuudistusta ja sen toimivuutta. Hallitusohjelman edellyttämällä tavalla ryhmä arvioi uudistusta turvallisuuden ja alueellisen yhdenvertaisuuden sekä henkilöstön näkökulmasta. Arvioinnissa huomioitiin hätäkeskuspalvelujen laatu, asiantuntemus ja toimintavarmuus.

Ryhmä arvioi Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hätäkeskusten yhdistymisestä syntynyttä uutta Oulun hätäkeskusta. Lisäksi arviointiryhmä seurasi Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen eli Joensuun, Kouvolan, Kuopion ja Mikkelin hätäkeskusten toimintojen yhdistymistä Kuopioon.

Arviointiryhmän loppuraportti on saatavilla ministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/julkaisu/102013

Lisätietoja: valtiosihteeri Marjo Anttoora, p. 071 878 8202, neuvotteleva virkamies Johanna Hakala, p. 071 878 8452
 

Uusimmat