Takaisin

Hätäkeskustoimintaa kehitetään, jotta hätätilanteiden hoitaminen olisi tehokkaampaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2022 12.32
Tiedote 6/2022

Hätäkeskustoiminnan linjaukset vuoteen 2025 ovat valmistuneet. Hätäkeskustoimintaa kehitetään entistä modernimpaan suuntaan, jotta voidaan vastata tulevaisuuden toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Tavoitteena on kehittää eri viranomaisten välistä yhteistyötä niin, että hätätilanteiden ennakointi ja hoitaminen olisi entistä tehokkaampaa.

Hätäkeskustoiminnan linjaukset valmisteli strategiatyöryhmä, joka koostui hätäkeskustoimintaan liittyvien eri alojen asiantuntijoista.

Hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten yhteistä tilannetietoisuutta tulisi uusien linjausten mukaan kehittää niin, että hätätilanteiden ennakointi ja hoitaminen olisi entistä tehokkaampaa. Tavoitteena on myös selkeyttää Hätäkeskuslaitoksen ja muiden turvallisuusviranomaisten johto- ja tilannekeskusten yhteistoimintaa.

Hätäkeskustoimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä tulee kehittää strategisten linjausten mukaiseksi. Työssä on otettava huomioon eri viranomaisten tarpeet ja johtamisjärjestelmät, joille tietoja luovutetaan tai joissa tietoja hyödynnetään. Tavoitteena on myös turvata riittävät henkilöresurssit ja hätäkeskuspäivystäjien ajantasainen osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä koulutusuudistuksen kautta.

– Henkilöstövoimavarojen kehittämisessä olemme päässeet jo eteenpäin. Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeeseen kuuluu myös hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen uudistaminen. Lisäksi syksyllä 2021 alkoi ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi, joka tuo meidän henkilöstötilanteeseemme helpotuksia vuoden 2023 alusta lukien. Olemme myös ottaneet uusia palveluja käyttöön, josta hyvänä esimerkkinä on viittomakielinen tulkkauspalvelukokeilu, Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio toteaa.

Linjaukset valmistellut strategiaryhmä on myös linjannut, että viranomaisten yhteisiä toimintamalleja häiriötilanteiden hallintaan kehitetään muun muassa järjestämällä säännöllisiä harjoituksia.

Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat hätäkeskustoimintaan

Uusissa linjauksissa on tunnistettu hätäkeskustoimintaan vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia. Ilmastonmuutos vaikuttaa laajasti yhteiskunnassa, myös hätäkeskustoimintaan. Viranomaisten on yhdessä keksittävä ratkaisuja erilaisten sääilmiöiden aiheuttamiin vahingontorjuntatehtäviä koskeviin puheluruuhkiin.

Hätäkeskustoimintaan vaikuttaa myös Suomen sisäisen turvallisuuden muuttuva toimintaympäristö. Kansainväliset ja yhteiskunnalliset kriisitilanteet ovat muuttuneet entistä monimuotoisemmiksi ja osa pitkäkestoisiksi. Useimmissa häiriötilanteissa Hätäkeskuslaitos saa tiedon ensimmäisten joukossa.

Teknologista kehitystä hyödynnetään hätäkeskustoiminnassa

Yksi muutoksista koskee teknologisen kehityksen jatkumista ja sen nopeuden kiihtymistä. Samalla kun teknologiaa hyödynnetään yhä laajemmin, luonnononnettomuuksista ja tahallisesta toiminnasta johtuvat haavoittuvuudet teknisessä infrastruktuurissa kasvavat.

Teknologian kehitys avaa myös ovia hätäkeskustoiminnan kehittämiseen. Hätäkeskuspalveluiden tuottamisessa on jo kyetty ottamaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Esimerkiksi vuonna 2015 julkaistun 112 Suomi -sovelluksen on ladannut jo yli 1,8 miljoona suomalaista matkapuhelimeensa.

Tulevaisuudessa tavoitteena on luoda hätäkeskustoimintaa koskeva korkean varautumisen tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa osallisena ovat kaikki hätäkeskustoimintaan osallistuvat viranomaiset. Tavoitetta edistetään kehittämällä eri järjestelmien kokonaisuutta (mm. ERICA, KEJO, VIRVE, MEPE) viranomaisten yhteistyönä. Tarkoituksena on myös hyödyntää hätäkeskustietojärjestelmän (ERICA) ja muun nykyaikaisen teknologian mahdollisuuksia uusien palvelumuotojen käyttöönotossa. 

Tavoitteena määrittää hätäkeskustoiminnan tehtävät ja laajuus vuoteen 2025 asti

Hätäkeskustoimen strategiatyöryhmän tehtävänä oli määrittää hätäkeskustoiminnan tehtävät ja laajuus vuoteen 2025 asti, määrittää hätäkeskustoiminnan ohjaukseen liittyvät mahdolliset muutostarpeet sekä kartoittaa lainsäädännön kehittämistarpeet. Lisäksi ryhmä linjasi hätäkeskustoimintaan kohdennetuista henkilöstöresursseista ja niiden kehittämisestä, toimintamallien yhdenmukaisuustarpeista ja yhteiskäyttöisistä järjestelmäratkaisuista sekä palvelutuotannon kehittämisestä.

Lisätietoja:
hätäkeskusylitarkastaja Juha-Veli Frantti, p. 0295 488 210, juha-veli.frantti@govsec.fi

Uusimmat