Takaisin

Hätäkeskuskoulutusta uudistetaan huomioiden tulevaisuuden toimintaympäristö ja työnkuva

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2021 11.37
Uutinen

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistusta valmistellaan sisäministeriön johdolla. Hätäkeskuskoulutusta pohtivan työryhmän tavoitteena on tuottaa pohjaesityksiä tulevaisuuden hätäkeskuskoulutuksesta koulutusuudistushankkeen käsiteltäväksi. Ryhmä laatii esityksen hätäkeskuskoulutuksen käytännön toteutusvaihtoehdoista kevääseen 2022 mennessä.

Esityksessä käsitellään alan perustutkintoa, eli hätäkeskuspäivystäjän koulutusta, sekä lisä- ja täydennyskoulusta. Esityksessä otetaan huomioon erityisesti hätäkeskustoiminnan tulevaisuuden toimintaympäristö sekä työnkuva. Tulevaisuuden koulutusjärjestelmän tulee vastata ammattialan muuttuviin ja kehittyviin osaamisvaatimuksiin sekä työnantajan henkilöstötarpeeseen.

Miltä näyttää hätäkeskustoiminta 2040?

Kehittyvä teknologia, tekoäly ja robotiikka tulevat näkymään hätäkeskuspäivystäjän työssä tulevaisuudessa. On esimerkiksi todennäköistä, että tulevaisuudessa hätäilmoitus voidaan tehdä uusien teknologisten ratkaisujen avulla. Lisäksi yhä useampia toimintoja voidaan automatisoida. Myös yhteiskunnalliset muutokset, kuten väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos, näkyvät hätäkeskuspäivystäjän arjessa esimerkiksi vanhusten lisääntyvinä hätäilmoituksina sekä myrskyistä, tulvista tai kuumuudesta aiheutuvien hätätilanteiden lisääntymisenä. Hätäkeskuspäivystäjällä tuleekin olla tulevaisuudessa hyvät digitaidot ja ymmärrys teknologiasta. Hätäkeskustyön ydin on kuitenkin edelleen vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidoissa. 

Kaikkein keskeisin asia tulevaisuuden työelämässä tulee olemaan jatkuva oppiminen. Oppimista täydennetään koko työuran ajan, ja uutta osaamista hankitaan jatkuvasti. Oleellista on myös osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tulevaisuuden maailma on digitaalinen ja globaali, joten kaukana tapahtuvat asiat koskettavat nopeasti myös Suomea. Muuttuvassa maailmassa sisäisen turvallisuuden osaajilla onkin keskeinen rooli.

Koulutusuudistuksen valmistelutyössä hyödynnetään olemassa olevaa tutkimustietoa, minkä lisäksi valmisteluun sisältyy eri kohderyhmien kuulemisia, työpajoja, kyselyjä sekä työryhmätyöskentelyä. Hätäkeskuskoulutusta pohtivaan työryhmään kuuluu asiantuntijoita Hätäkeskuslaitoksesta, Pelastusopistosta sekä Poliisiammattikorkeakoulusta. Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistuksen toimikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Susanna Sankala, sisäministeriö, p. 0295 488 333, susanna.sankala@govsec.fi 
koulutusjohtaja Minna Hirvonen, Pelastusopisto, p. 0295 453 413, minna.hirvonen@pelastusopisto.fi

Uusimmat