Takaisin

EU-komission ehdotus pelastuspalvelumekanismin muuttamisesta eduskunnan käsiteltäväksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2020 14.04
Tiedote 73/2020
EU-lippu.

Valtioneuvosto antoi 2.7. eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta, joka koskee Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin muuttamista. Taustalla on erityisesti koronaviruspandemian myötä esiin noussut tarve tehostaa EU:n valmiutta vastata vakaviin, laaja-alaisiin suuronnettomuus- ja kriisitilanteisiin, erityisesti tilanteissa, jotka koskevat samanaikaisesti lähes kaikkia jäsenmaita.

Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismista (Union Civil Protection Mechanism) on viime vuosina tullut yksi keskeisimmistä kansainvälisen avunannon välineistä. Se kattaa kaikenlaiset luonnon ja ihmisen aiheuttamat katastrofit, kuten esimerkiksi suuronnettomuudet. Mekanismin kautta voi myös pyytää ja antaa apua esimerkiksi pandemiatilanteissa. 

Mikä tahansa maa voi pyytää apua unionin pelastuspalvelumekanismin kautta, kun maan omat voimavarat eivät riitä vakavasta onnettomuus- tai häiriötilanteesta selviämiseen. 

Komission esitys on osa EU:n elpymissuunnitelmaa ja komissio ehdottaa pelastuspalvelumekanismiin 3,1 miljardia euroa vuosille 2021–2027. 

Komissio esittää, että sille annettaisiin oikeus hankkia ja hallinnoida rescEU-valmiuksia sekä tarjota kuljetus- ja logistiikkajärjestelyjä avun toimittamiseen. EU-tason rescEU-valmiudet on perustettu turvaverkoksi ylivoimaisiin tilanteisiin, joissa kansalliset resurssit ja Euroopan pelastuspalvelureserviin sidotut valmiudet eivät ole riittäviä. Käytännössä rescEU-valmiuksia on tähän mennessä hyödynnetty muun muassa metsäpalojen torjunnassa, mutta työ EU:n lääkinnällisen valmiusvarastoinnin osalta on aloitettu kevään aikana. RescEU-valmiuksia tullaan kehittämään myös vastaamaan kemiallisiin, biologisiin, säteily- ja ydinuhkiin (CBRN).

Komissio haluaa myös vahvistaa hätäavun koordinointikeskus ERCC:n roolia.

Pelastuspalvelumekanismi perustuu jäsenvaltioiden resursseille, ja komission mukaan eurooppalainen solidaarisuus ei nykyisellään toteudu riittävästi tilanteessa, jossa useampaa jäsenvaltioita kohtaa kriisitilanne samanaikaisesti. Komissio katsoo, että pelastuspalvelumekanismilta vaaditaan enemmän joustavuutta ja riippumattomuutta toimia unionin tasolla, silloin kuin jäsenvaltiot ovat kykenemättömiä toimimaan ylivoimaisessa tilanteessa.

Suomi tukee ehdotuksen tavoitetta parantaa ja tehostaa Euroopan unionin valmiutta vastata vakaviin, laaja-alaisiin suuronnettomuus- ja kriisitilanteisiin. Ehdotus voisi toimiessaan edistää myös Suomen kansallista valmiutta.

Suomi kuitenkin korostaa, että ensisijainen vastuu pelastusvalmiuksien ja varautumisen kehittämisestä on jäsenvaltioilla itsellään ja komission toimet ovat näitä tukevia ja täydentäviä.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Wivi-Ann Wagello-Sjölund, p. 0295 488 640, wivi-ann.wagello-sjolund@intermin.fi 

Uusimmat