Takaisin

Esitys pelastustoimen uudistuksesta eduskunnan käsiteltäväksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2017 14.01
Tiedote 23/2017

Vuoden 2019 alusta 18 maakuntaa järjestäisivät kukin pelastustoimen omalla alueellaan. Pelastustoimen palvelujen tuottamisesta vastaisi maakunnan liikelaitos (pelastuslaitos). Palvelujen tuottamisessa voitaisiin nykytapaan käyttää apuna muun muassa sopimuspalokuntia. Valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuisi.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 9. maaliskuuta.

Alueellisia pelastuslaitoksia on tällä hetkellä 22. Uudistuksessa Uudellamaalla yhdistyisivät Helsingin, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset ja Pohjois-Pohjanmaalla Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset. Pohjanmaan pelastuslaitokseen yhdistettäisiin Keski-Pohjanmaalta Pietarsaari, Luoto ja Kruunupyy maakuntajaon mukaisesti.

Kansalaisen näkökulmasta pelastustoimen palvelut säilyisivät pääasiassa ennallaan ja vähintään nykytasolla. Paloasemia ei ole tarkoitus lakkauttaa. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus takaisi jatkossa entistä yhdenmukaisemmat palvelut eri puolilla Suomea.

Vahvempi valtakunnallinen ohjaus parantaa varautumista harvinaisiin suuronnettomuuksiin

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa.

Vahva valtion ohjaus toteutettaisiin niin, että valtioneuvosto hyväksyisi pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet. Valtioneuvosto voisi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien ­ esimerkiksi merellisten onnettomuuksien pelastustoiminnan tai kemiallisten ja säteilytilanteiden erityisvalmiuden - antamisesta yhden tai useamman maakunnan hoidettavaksi.

Sisäministeriö ja maakunnat neuvottelisivat vuosittain maakuntien kanssa pelastustoimen palvelujen toteuttamisesta. Tarkoitus olisi ohjata pelastustoimen kehittämistä ja yhdenmukaistaa pelastustointa valtakunnallisesti.

Laissa säädettäisiin nykyiseen tapaan pelastustoimen palvelutasosta, jonka tulisi vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Maakunnan valtuusto päättäisi pelastustoimen palvelutasosta ja sisäministeriö arvioisi sitä. Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto vastaisi pelastustoimen laillisuusvalvonnasta.

Pelastustoimen uudistus on osa maakuntauudistusta ja sillä on yhteys sote-uudistuksen ensihoitoa koskeviin ratkaisuihin. Tavoitteena on, että pelastuslaitokset voivat jatkossakin hoitaa pelastustoimen ohella myös ensihoito- ja ensivastetehtäviä. Sen vuoksi pelastustoimi järjestettäisiin samoissa 18 maakunnassa kuin ensihoito. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 400 000 ensihoitotehtävää.

Hallinnollisen uudistuksen lisäksi sisäministeriö ja pelastuslaitokset kehittävät pelastustoimen sisältöä. Pelastustoimen varsinaiseen sisältölakiin eli pelastuslakiin tehtävät muutokset on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi loppuvuodesta 2017.

Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Pelastustoimen uudistus

Lisätietoja

pelastusylijohtaja Esko Koskinen, p. 050 456 0007, esko.koskinen@intermin.fi
hankejohtaja Taito Vainio, p. 0295 488 423, taito.vainio@intermin.fi

Uusimmat

Palomies ja Pelastuskoulun logo Tiedote
Helsinki Pelastustoimi, 1.12.2023 15:58
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 24.11.2023 13:51
Henkilökuva Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.11.2023 8:56
Kaksi miestä tietokoneen äärellä varastohallissa. Vasemmalla Pelastusopiston roll-up. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 17.11.2023 13:40
Mies istuu sohvalla ja katsoo kameraan. Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 9.11.2023 13:24