Hyppää sisältöön

Alueellinen tilannekeskus pitää yllä koko Itä-Suomen yleistä turvallisuustilannekuvaa.

ISTIKE-logo

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksilla on yhteistoimintasopimus yhteisestä Itä-Suomen tilannekeskuksesta (ISTIKE). Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilannekeskustoiminnan järjestämisestä 24/7. Alueellinen keskitetty tilannekeskustoiminta turvaa yhdenvertaiset pelastustoimen johtamisen tukipalvelut neljälle hyvinvointialueelle sekä edesauttaa varautumista yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin. 
 
Alueellinen tilannekeskus pitää yllä koko Itä-Suomen yleistä turvallisuustilannekuvaa. Tilannekeskus kerää ja muokkaa tietoa pelastustoiminnan johtamista ja päätöksentekoa varten. Tilannekeskus seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä raportoi niistä tarvittaessa etupainotteisesti pelastuslaitosten suuntaan. Jatkuva seuranta mahdollistaa, että häiriö- ja poikkeustilanteisiin voidaan varautua ennakkoon. 
 
Tilannekeskus toimii päivittäisissä keskisuurissa ja suurissa häiriö- sekä onnettomuustilanteissa tilannekuvan tuottajana kaikille Itä-Suomen pelastuslaitoksille sekä rajapintana yhteistoimintaviranomaisten ja muiden tahojen suuntaan. Tilannekeskus tekee tiivistä yhteistyötä muiden pelastuslaitosten tilanne- ja johtokeskusten kanssa, sekä tarvittaessa myös muiden viranomaisten (poliisi, rajavartiolaitos, sisäministeriö, AVI) ja muiden sidosryhmien kanssa. Tilannekeskus tukee pelastustoiminnan johtajaa päivittäisillä pelastustehtävillä selvittämällä erilaisia tietoja onnettomuuskohteesta sekä sen ympäristöstä. Lisäksi tilannekeskuksella on muun muassa kyky laatia pyydettäessä vaara- ja onnettomuustiedotteita eri onnettomuustilanteista. 
 
Tilannekeskuksen palomestari Anna Eskelinen toimii yhteyshenkilönä ja vastaa ISTIKE:n ylläpidosta ja tilannekeskustoiminnan kehittämisestä.
 
Lisätietoja:
Anna Eskelinen
Palomestari
puh. 044 718 8119