Hoppa till innehåll

Räddningsverket har en skyldighet att upprätta en extern räddningsplan för i räddningslagen fastställda objekt som orsakar särskild fara. En extern räddningsplan är ett dokument där man definierar åtgärder som kan användas för att begränsa och kontrollera olyckor och följder som orsakas av dem på ett så effektivt sätt som möjligt.

Den externa räddningsplanen upprättas i samarbete med verksamhetsutövaren samt andra myndigheter. När den upprättas ska man höra befolkning som exponeras för faran.

Externa räddningsplaner granskas årligen och uppdateras minst vart tredje år. Storolycksövningar kopplade till de externa räddningsplanerna arrangeras minst med tre års mellanrum.
Helsingfors har fem aktörer som deltagit i att upprätta den externa räddningsplanen och med vilka man ordnar lagstadgade samverkansövningar:

  • Helens kraftverk på Sundholmen
  • Helens kraftverk i Nordsjö
  • Södra hamnen
  • Västra hamnen
  • Nordsjö hamn

Säkerhetsmeddelander:

Helen - Salmisaari
Helen - kraftverk i Nordsjö
Helsingfors hamn