Hyppää sisältöön

Uutiset ja tiedotteet

Kansalaiset kokevat Suomen turvalliseksi
Suurin osa suomalaisista pitää Suomea turvallisena maana. Ihmisten huolet ja pelot jakaantuvat sekä yhteiskunnallisiin että henkilökohtaisiin turvattomuutta tuottaviin asioihin. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös se, miten yksilö luottaa omiin, yhteisön sekä yhteiskunnan kykyihin suojautua uhkia vastaan sekä selviytyä erilaisista häiriötilanteista.
Tiedote Pelastustoimi, 23.1.2020 9:00
Pelastuslain uudistamistarpeita selvitetään
Sisäministeriö on asettanut esiselvityshankkeen pelastuslain uudistamistarpeista. Tarkoituksena on selvittää ja arvioida pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeet, jotka johtuvat muun muassa maakunnallisen pelastustoimen perustamisesta.
Uutinen Pelastustoimi, 10.1.2020 17:17
Uusi asetus ja harjoitusohje selkeyttävät ulkoisten pelastussuunnitelmien valmistelua ja harjoittelua
Sisäministeriön uusi asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista säätää pelastuslaitoksen velvollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunnitelma yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista, jotka on määritelty pelastuslaissa.
Tiedote Pelastustoimi, 27.12.2019 11:57
Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla
Vuoden 2020 alussa tulee voimaan poliisia, maahanmuuttoa ja pelastustoimea koskevia laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät on koottu tähän tiedotteeseen.
Tiedote Pelastustoimi, 20.12.2019 11:11

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 27.11.2021 - 03.12.2021
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 27.11.2021 - 03.12.2021
Joulupata keräys Pelastuarmeija 15.12.2021 - 24.12.2021